skola och kommun får kritik för kränkt elev

VÄRMDÖ Värmdö kommun får bakläxa för att den inte gjorde tillräckligt när en elev blev illa behandlad av andra elever på en skola som kommunen är huvudman för.

Det har Barn- och elevombudet, kommit fram till och kräver nu att få se vilka åtgärder kommunen kommer att sätta in för att få bort de brister som uppdagats.

Även skolans ledning kritiseras för brister i sin hantering.