Man larmade – utan att få hjälp

Solna I november förra året larmade en äldre man sex gånger heimfrån utan att få hjälp. Larmpersonalen följde inte de rutiner som fanns. Nattpatrullen fick därför inte veta att mannen väntade på hjälp.

Efter 2,5 timme kom patrullen till mannen för ett ordinarie besök. Han hade nervvärk och hjärtklappning och var ängslig då ingen kom när han larmade.

Efter misstaget har bland annat rutinerna setts över och personalen utbildats.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) anser att nämnden vidtagit åtgärder för att händelsen inte ska inträffa igen och avslutar ärendet.