Väktare ska göra parken tryggare

Suseboparken har blivit stökig och fått ett hårdare klimat, enligt många besökare. Trygghetsrådet ska försöka göra något åt problemet och redan nu i sommar ska fler väktare vara på plats i området. Detta som en snabb första åtgärd.

– Forskning visar att vakter i ett område sprider trygghet bara genom att finnas och att man som besökare även kan prata med dem, säger Ulrica Berglöf, preventionssamordnare i Upplands Väsby kommun.

Kommunen har även lämnat in en ansökan om att få ordningsvakter i anslutning till Suseboparken. Ordningsvakter är direkt underställda polisen och har, till skillnad från väktare, befogenhet att beslagta sprit.