Man oroar sig för fallande träd

Kottla För några år sedan höjdes marken upp på en lekplats på Törners väg. Nu är en man i området orolig för tallarna runt lekplatsen.

Enligt experter på träd som han konsulterat kan markhöjning runt trädstammar leda till att stammarna ruttnar och ramlar omkull. Han tycker nu att det är obehagligt att ha träden så nära sitt hus.

Mannen har nu skickat en karta på trädens placering till Lidingö stad och vill att de ser över problemet.