Låt din gamla julgran göra nytta

Norrmalm Nu är glada julen slut och julegranen ska kastas ut. Men granen kan inte kastas var som helst och staden erbjuder därför återvinningsplaster i de olika stadsdelarna.

Till och med den 31 januari kan du lämna din gran på sex olika platser på Norrmalm:

w Jarlaplan (mot parken).

w Spelbomskans Torg.

w Norrtullsgatan vid Frejgatan.

w Rödabergsgatan/Falugatan .

w Odengatan/Torsgatan.

w Karlbergsvägen, vid Rörstrandsgatan.

Julgranen kan också klippas ner i mindre delar, läggas i en sopsäck och ställas i grovsoprummet, meddelar staden.