Man ska ersättas för vattenläckage

SOLLENTUNA Allmänna reklamationsnämnden anser att Svenska estetiska kök bör ersätta en bostadsrättsägare i Sollentuna med 32 500 kronor.

Sollentunabon anmälde företaget med anledning av att ett vattenläckage efter att han fått sitt kök renoverat.Företaget ansåg att felet var bostadsrättsföreningens. En utomstående part konstaterade dock att läckaget berodde på ett felmonterat vattenlås.