Man vann mot Försäkringskassan

ÖSTERÅKER Efter flera års kamp har en Österåkersbo i 60-årsåldern fått sina ryggbesvär klassade som arbetsskada. Under nästan 40 år hade mannen ett arbete som innebar att han dagligen bar runt 1 500 kilo, ofta i svåra arbetsställningar. Ändå fick han först avslag av Försäkringskassan som 2010 menade att besvären hade andra orsaker.

När förvaltningsrätten gav mannen rätt överklagade Försäkringskassan beslutet, men förlorade även i kammarrätten, vilket innebär att mannen får rätt till livränta för sin arbetsskada.

Det är oklart om Försäkringskassan kommer att överklaga ännu en gång.