ANNONS

Manar till försiktighet med klädinsamling

Flygbadet som sprids i Stocksund.
Flygbadet som sprids i Stocksund.
Flygblad om klädinsamlingar sprids just nu i Stocksund.
Frii manar till försiktighet med klädinsamlingar där det inte finns en tydlig avsändare.
– Vår rekommendation är att inte skänka något, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare på Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII).
ANNONS

Carin Caelius, i Stocksund, hittade flygbladet och tyckte direkt att någonting kändes konstigt.

– Det kändes väldigt oseriöst. Det står ingenting om vem som ligger bakom, det finns bara ett mobilnummer som ingen svarar på. Det finns ingen som tar ansvar, säger hon.

Uppmärksammats tidigare

”Klädinsamling service”, som personerna bakom flygbladet kallar sig har uppmärksammats som oseriösa i medier runt om i landet flera gånger genom åren. Bland annat av Sveriges radio 2006 och Upsala nya tidning 2009.

Telefonnumret som uppges på flygbladet är inte registrerat på någon, och när Mitt i upprepade gånger försöker ringa numret kopplas vi bara till en röstbrevlåda. Andra medier har tidigare sökt Klädinsamling service, utan framgång.

– Vi kan inte med säkerhet säga att de är oseriösa. Men vår rekommendation är alltid att inte skänka något om det inte finns en tydlig avsändare. Finns det ingen hemsida och ingen som svarar i telefon ska man vara försiktig, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare på FRII.

Rekommenderar kända organisationer

Risken om det inte finns någon tydlig avsändare bakom insamlingen kan, enligt henne, vara att kläderna säljs för egen vinning – i stället för att gå till behövande.

– Vi rekommenderar att man ger till exempel till Stadsmissionen, Myrorna eller Erikshjälpen i stället. Där finns det en tydlig och känd organisation bakom. Man ser vem man pratar med och det finns information om vart kläderna tar vägen, säger Charlotte Rydh.

På FRII:s hemsida kan du hitta en lista över alla deras medlemsorganisationer – som tillämpar FRII:s kvalitetskod och innehar ett 90-konto, som ska trygga att gåvan används till seriösa ändamål.

Mitt i fortsätter att söka Klädinsamling service för en kommentar.

ANNONS
Fakta

Punkter att tänka på innan du skänker

1. Har organisationen en hemsida och känns informationen trovärdig och korrekt?

2. Finns det en kontaktperson som går att nå för ytterligare information om insamlingen och organisationen?

3. Är organisationen transparent? Går det till exempel att få tag på organisationens årsredovisning?

Källa: frii.se