Mandelapris för arbete med invandrare

Vasastan Meri Helena Forsberg, ordförande i Riksförbundet internationella föreningar för invandrarkvinnor, Riffi, på Norrtullsgatan, har tilldelas årets Nelson Mandelapris av Stockholms stad.

Hon får priset för sitt arbete med att öka utrikes föda kvinnors delaktighet i samhället, för att de ska få social rådgivning, samhällsinformation och stöd och hjälp med myndighetskontakter.

– Organisationen har funnits i över 40 år och vi brukar arbeta på i det tysta. Därför är det fantastiskt roligt att få det här priset. Jag kommer att arbeta vidare och fortsätta med nya utbildningar och nyttja de kontakter jag har. Sedan laddar vi inför Riffi:s 45-års jubileum också, säger Meri Helena Forsberg.

Det är sextonde gången Stockholms stad delar ut Nelson Mandelapriset.

Priset och prissumman på 50 000 kronor delas ut under medborgarskapsceremonin på nationaldagen den 6 juni.

Nelson Mandelapriset delades första gången ut 1998 och belönar goda exempel på arbete för en mer integrerad stad.