Manell – Ältas Moder Teresa

Manell Islas hjälper bland annat barn som kommer till på språkkaféet i Älta kyrka
Manell Islas hjälper bland annat barn som kommer till på språkkaféet i Älta kyrka
Hennes förebild: Moder Teresa.
Hennes mål: Att hjälpa utsatta.
Hennes kall: Att göra allt med kärlek.
Hennes namn: Munell Islas.

Hon bygger nätverk.

Allt för att stötta nyanlända.

Hon säger att det kan handla om att knyta till sig andra människor med kunskaper på livets olika områden, som att hjälpa nyanlända med att logga in på en hemsida, frågor som rör de nyanländas barn, eller att informera nyanlända om hur kvinnors liv ser ut i Sverige.

Hon heter Manell Islas och är barnskötare och bosatt i Älta.

Hon pratar spanska, arabiska, engelska. Och så svenska, förstås.

Hjälper med studiekontakter

Sedan ett par år hjälper hon på eget initiativ, och utan ekonomisk ersättning, nyanlända att komma in i det svenska samhället, genom att ta kontakter med myndigheter, studieverksamheter och praktikplatser.

Hon frågar runt hos vänner och bekanta om hon inte själv hittar fram. Hon har byggt upp ett nätverk som kan stötta.

Manell Islas

– När jag gör saker gör jag det med kärlek, då vet jag att det blir på riktigt, säger Manell Islas.

Oväntat hjälpbehov

Nyanlända behöver mycket stöttning, säger hon, de behöver få information om hur det svenska samhället fungerar. Och, har hon upptäckt, även myndigheter som är satta att hjälpa nyanlända kan vara vilsna och behöva råd och stöd om hur de ska hantera nyanlända.

Hon frågar sig fram, hos myndigheter, arbetsgivare och andra som har en viktig roll för att slussa in en människa i det svenska samhället, som att hjälpa till med praktik eller studieplats.

Hon kan hjälpa till en viss gräns, säger hon. Men det är inte alltid det går.

– Det är inte lätt, säger hon.

Inget nio till fem jobb

Hon jobbar ideellt mer organiserat en gång i veckan. Sedan är det många av dem hon kommer i kontakt med som blir hennes vänner och som hon har kontakt allteftersom de behöver råd och stöd.

– Jag försöker att berätta så mycket jag kan, få dem att hitta hjälp, att ge dem lite mer information.

Terrordådet på Drottninggatan har lett till ännu ett initiativ, hon kallar det Kärlekskampen, en facebookgrupp i vardande, där tanken är att samla gelikar som liksom hon är beredd att ställa upp och hjälpa när det behövs.

Tanken väcktes när hon såg hur människor slöt upp efter dådet för att hjälpa varandra.

– Man får ställa upp, säger hon där vi sitter på Ältavillans uteplats i majsolen.

Yrke: Barnskötare

I sitt ordinarie arbete är hon barnskötare sedan 14 år.

– Det är toppen, säger hon om sitt arbete. Det ger jättemycket.

Hon tror att just barnomsorg, tillsammans med äldreomsorg, är två av de bästa verksamheterna för människor att mötas.

Hennes förebild är Moder Teresa. Och hennes livsmål är att en dag åka till Indien och hjälpa utsatta barn, en barndomsdröm hon haft och som ska förverkligas när hennes egna barn blivit större.

Vad driver dig?

– Människor i min omgivning fattar inte var jag får energi från. Jag försöker finna kärlek i allting.

Fakta

Kort om Manell

Namn: Manell Islas

Ålder: 34 år

Familj: Man, två barn.

Bor: Älta

Aktuell: Driver ideell verksamhet för att hjälpa nyanlända, startar facebook-gruppen Kärlekskampen dit människor som vill hjälpa kan ansluta sig.

Intressen: Träning, umgås med barnen

Mål: Att resa till Indien och hjälpa utsatta barn.