Många äldre och få bebisar på Östermalm

Östermalm fortsätter att ha stans äldsta befolkning. Här finns flest 80-plussare – seniorer som är ovanligt pigga och friska.

Men bebisarna är få. Fruktsamheten är lägst i stan.

Att Östermalmsborna i snitt är äldre än resten av stockholmarna bekräftas i färska siffror från staden. Här är andelen ungdomar under 20 år bara 16 procent, en bottenposition som Östermalm delar med Kungsholmen.

Nej, till skillnad från Söder, där så många som en tredjedel av invånarna är mellan 20 och 39 år gamla, är Östermalm känt för motsatsen. Andelen som fyllt 60 utgör faktiskt en fjärdedel av stadsdelens befolkning, vilket är betydligt fler än snittet för innerstan på 16,6 procent.

Här finns 4 815 80-plussare, som är det högsta antalet bland alla stadsdelar.

De utgör drygt fem procent av befolkningen och många av dem mår utmärkt trots sin aktningsvärda ålder. På Östermalm är hälsan god och därför är också dödligheten sedan länge lägre än på andra håll i stan.

Det är stor skillnad i dödlighet mellan Östermalm, Bromma och Södermalm mot resten av stan. Det återstår att se om den skillnaden ska jämnas ut av medicinska framsteg och hälsosam livsstil eller tvärtom öka med fler överviktiga stockholmare och ett stressigare arbetsliv.

Men när det gäller barnafödande ligger stadsdelen i stället i botten. Det föddes bara 1,69 barn per kvinna de senaste två åren, att jämföra med Rinkeby-Kista där samma siffra var 1,97.

I fjol kom 897 bebisar till världen på Östermalm, 29 färre än året innan.

Stadsdelen utmärker sig också på andra sätt. Arbetslösheten är stans lägsta med 1,8 procent mot 3,1 procent för hela Stockholm. Östermalm och Kungsholmen har den lägsta andelen, bara 0,6 procent, som uppbär ekonomiskt bistånd för sin försörjning. I den andra änden av skalan finns Tensta-Rinkeby. Där är 7,3 procent arbetslösa och 9,2 procent fick ekonomiskt bistånd.

Fakta

Om tio år bor det 86 000 här

På Östermalm bor nu 69 053 invånare, en ökning med 1 726 personer på ett år.

Men om tio år antas befolkningen ha ökat till knappt 86 000 invånare. Främst eftersom det byggs hela 8 500 nya bostäder under perioden. De flesta i Hjorthagen och Värtahamnen, men det kommer också nybyggen på Gärdet, vid Teknis och Universitetet.

Med inflyttningarna i de nya områdena kommer det också fler barn mellan 1 och 5 år. Trots det väntas medelåldern ligga kvar på drygt 41 år.

Källa: Sweco