”Många arbetar under slavvillkor”

Svensk infrastruktur AB har grävt fiberoptikkabel till 2 000 hushåll i Järfälla.

Nu granskar kommunen sitt avtal med företaget efter kritik mot de anställdas arbetsvillkor.

Fackförbundet Seko riktar skarp kritik mot företaget Svensk infrastruktur AB, verksamma i bland annat Järfälla med att installera fiberoptiska nätverk till privathushåll.

– Vi har ett problem med företaget, deras underleverantörer saknar kollektivavtal, många är lettisk arbetskraft som arbetar under slavvillkor, säger Alexander Lindholm, ordförande för Seko i Stockholm och syftar på löner och arbetstider.

Svensk infrastruktur säger däremot att de har avtal med sina underleverantörer som garanterar att avtal som gäller på svensk arbetsmarknad följs.

– Det finns minimilöner i olika branscher, och det har vi krav på att underentreprenörerna ska ligga på, ­säger Johan Sundberg, marknadsansvarig på bolaget.

Han medger dock att det har varit ett problem med anställda som jobbar för mycket.

– Speciellt mindre företag som vill tjäna mer. Men i år är det bättre, förra året var det jättemycket problem.

Även Järfälla kommun har avtal med Svensk infrastruktur. Kommunens upphandlingschef Kerstin Svensson har inte tidigare hört Sekos kritik och tänker nu försäkra sig om att kommunen skrivit ett tillfredsställande avtal med bolaget.

Hon påpekar att kommuner inte kan kräva kollektivavtal vid upphandling men säger att utländska företag är skyldiga att följa svensk lag.

I Järfälla har kabelföretaget fyra till sex underentreprenörer som i sin tur har från tre och upp till 40 anställda. Sedan 2009 har Svensk infrastruktur utfört fiberkabelinstallationer för 2 000 hushåll i Järfälla.

Fakta

Måste ha minst minimikrav

Vare sig svenska eller utländska företag behöver ha kollektivavtal.

Utländska företag måste dock ha avtal som reglerar vissa minimikrav.

Minimikraven ska redovisas till Arbetsmiljöverket. Få följer dock detta, förra veckan fanns endast två avtal registrerade varav inget gällde företaget ovan.

Källa: Arbetsmarknadsdepartementet, Arbetsmiljöverket