Många arga efter program om Babs

SVT:s dokumentär om Alice Babs väckte starka reaktioner.

Nästan 60 upprörda människor har hört av sig till Nacka kommun.

Historien som skildrades i Dokument inifrån: ”Alice Babs förlorade rättigheter”, tycks komplicerad.

Skådespelerskan och jazzsångerskans vänner anser att hennes förvaltare håller henne isolerad. Förvaltaren menar dock att 89-åringen mår dåligt av att träffa sina vänner.

Nästan 60 personer har hört av sig till kommunen med synpunkter. En person har anmält kommunens agerande till Justitiekanslern.

Också andra har haft åsikter. Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS) tar avstånd från förvaltarens uttalanden och Sveriges pensionärsförbunds ordförande tycker att dokumentären lämnade en besk eftersmak.

Mats Granath, (FP) ordförande i överförmyndarnämnden, förstår att många har synpunkter.

– Men programmet är vinklat och ensidigt.

Kommunen kommer inte att vidta några särskilda åtgärder. Men förvaltaren kommer att få frågor vid den årliga omprövningen i januari.

– Jag skulle vilja ställa frågor till henne om hur hon ser på sina uttalanden. Jag vill inte kommentera vad jag själv anser om dem. Men jag har träffat förvaltaren och vet att hon är en lämplig person för uppdraget. Huvudmannens anhöriga har också ett hundraprocentigt förtroende för henne.

Eva Öhbom Ekdahl (M), kommunalråd och ordförande i social- och äldrenämnden, har också synpunkter på tv-programmet:

”Det är upprörande hur filmning och röstinspelningar gjorts, närgånget och utlämnande, som jag upplever närmast kränkande. Jag känner mig trygg i vetskapen och kunskapen om att Alice Babs haft och har en bra vård och omsorg”, skriver hon.

Babs anhöriga funderar, enligt deras ombud Thomas Bodström, på att anmäla tv-programmet till Granskningsnämnden, uppger han i flera intervjuer.

De ansvariga bakom dokumentären har dock försvarat sig med att de låtit de olika parterna komma till tals, och att deras fokus har varit att lyfta frågan om en förvaltares roll.

Programmet är vinklat och ensidigt.Mats Granath (FP) ” Mats Granth