Många åsikter om bygge vid slottet

Åsikterna är många om framtiden för slottsområdet.
Åsikterna är många om framtiden för slottsområdet.
Planerna för nya bostäder i området runt Näsby slott rullar vidare. Nu har grannarna sagt sitt. Några säger blankt nej – andra vill ha byggstart så fort det bara går.

Att det ska byggas runt Näsby slott är klart sedan länge. Markägaren vill ha en myllrande stadsdel där ungefär 500 bostäder samsas med slottet och ett nytt äldreboende.

Men långt ifrån alla tycker att det är en bra idé att bygga på platsen. För att samla in synpunkter hölls en så kallad medborgardialog i höstas. Nu har resultatet sammanställts.

Totalt deltog 155 personer vid öppna möten och 232 svarade på en webbenkät. Åsikterna går kraftigt isär. En betydande del menar att markägarens förslag går alldeles för hårt åt området och vill inte ha någon ny bebyggelse alls.

Andra tycker precis tvärtom: ”Sätt igång nu, se till att det blir genomfört”, är en av uppmaningarna till kommunen.

– De som deltagit tycker väldigt olika och det finns gott om åsikter som är värdefulla i vårt fortsatta planeringsarbete, säger Christine Forsberg, planarkitekt på Täby kommun.

Enligt henne är sammanställningen tänkt att fungera som ett planeringsunderlag tillsammans med andra utredningar för området. Än så länge finns inga beslut klubbade för hur många bostäder det ska bli eller exakt var de ska byggas.

Bland önskemålen som lämnats finns bland annat båtförbindelse till Stockholm, strandcafé och att fotbollsplanen får vara kvar.

Fakta

Byggdes upp efter brand

Slottet byggdes 1665.

Brann 200 år senare men återuppfördes 1902.

1941 tog Kungliga sjökrigsskolan över och sedan Försvarsmakten.

Nuvarande detaljplan tillåter endast militär verksamhet.

Källa: Näsby slott