Många bor ensamma i Sundbyberg

Sundbyberg Sundbybergsborna vill helst bo ensamma och utan barn. I alla fall om man ska tro SCB:s senaste sammanställning av hushållen i landet.

42,9 procent av alla hushåll i Sundbyberg består av ensamstående utan barn. I nästan var femte hushåll bor man tillsammans utan barn. Bland de hushåll med barn, 30 procent av samtliga, är det vanligast med ett eller två barn.

Det vanligaste hushållet i landet, 37,7 procent av samtliga hushåll, var just ensamstående utan barn. I Åsele bor flest ensamma, 45 procent. I Habo är andelen ensamhushåll bara 22,2 procent.