Min lokala hjälte

Många döda fiskar i syrefattig sjö

Tyresö Öringesjön lider av syrebrist som en följd av en lång, kall vinter med långa perioder av is på vattnet. Många fiskar har dött på grund av det syrefattiga vattnet.

Nu har kommunen satt upp en pump som gör att sjön hålls öppen i en vak. Närboende uppmanas att inte gå nära vakarna, eftersom pumparnas arbete försvagar isen. Allmänheten ombeds också att undvika att tvätta bilen på asfalten i närområdet, då det förorenade vattnet då kan rinna ned i dagvattenbrunnen och hamna i Öringesjön.

Att använda gödsel i trädgården är också en dålig idé för sjöns bästa, enligt kommunen.

Tyresö Kommunstyrelsen i Tyresö beslutade förra veckan att tillsammans med det kommunala bostadsbolaget Tyresö Bostäder investera drygt 40 miljoner kronor i ett vindkraftverk. Därmed får kommunen egen förnybar el, något man beräknas spara fyra miljoner kronor på per år. Produktionen ska motsvara över 20 procent av elförbrukningen. Köpet verkställs när det godkänts i kommunfullmäktige den 18 april.