ANNONS

Många får avslag på skolskjutsansökan

Skolskjutsfrågan väcker känslor.
Skolskjutsfrågan väcker känslor.
Många Vallentuna elever som bor lång från sina skolor börjar terminen utan skolskjuts. Många har fått avslag på sina ansökningar.
ANNONS

Samma vecka som skolan började registrerades över 20 avslagna ansökningar hos kommunen barn och ungdomsförvaltning.

Ett antal överklaganden registrerades också.

För att få rätt till skolskjuts i Vallentuna kommun gäller främst att eleven går i den skola som kommunen skulle placerat eleven i. Särskilda bedömningar kan dock göras.

De allra flesta elever som bor långt från skolan får dock SL-kort för att ta sig till skolan. För att få rätt till SL kort när man går i ettan till femman gäller tre kilometers gångväg från skolan. Från sexan till nian gäller fyra kilometer.

Elever som valt att gå i friskola utanför kommunen har inte rätt till SL-kort.

Frågan som skolskjuts väcker känslor och har diskuterats flitigt i sociala medier. Diskussionen har bland annat handlat om kommunens bedömning för elever som bor växelvis hos olika föräldrar.