Många flickor har provat cannabis

SÖDERMALM I årets elevhälsorapport finns både glädjeämnen och anledning till oro.

De allra flesta elever trivs i sin skola, visar den årliga enkäten. Men mobbning och kränkningar fortsätter i samma utsträckning som tidigare år. Mest förekommer det i rika stadsdelar som Södermalm.

Samma sak gäller cannabisrökning. Södermalms flickor utmärker sig med högst andel som svarade att de någon gång provat cannabis.