Här bor många – men flyttar direkt när de fått jobb

alby-flemingsberg-jordbro
Från Grantorp, Alby och Jordbro flyttar många när de fått jobb. Fenomenet kallas för lyckoparadoxen.
Grantorp och Vårby gård i Huddinge, Jordbro i Haninge, södra Norsborg och Albyslätten i Botkyrka.
Från dessa områden tenderar många invånare att flytta när de får jobb.
Fenomenet kallas för lyckoparadoxen.
– Individers lycka när de har fått jobb leder till områdets olycka när dessa individer flyttar därifrån, säger Marcel Moritz på Huddinge kommun.

Vad tjänar män och kvinnor i just ditt bostadsområde?

Hur många hyresrätter finns där och hur många bor kvar i området när de har fått jobb?

Det är frågor du kan få svar på i ett nytt analysverktyg som Södertörnskommunerna har tagit fram för att tydliggöra välståndet i alla kommuner i länet.

Ur ett Södertörnsperspektiv kan man se att flera kommundelar i våra områden sticker ut.

Det gäller till exempel Grantorp och Vårby gård i Huddinge, flerbostadshusen i Jordbro i Haninge, södra Norsborg och Albyslätten i Botkyrka.

Här kan du själv leta upp hur det ser ut i ditt bostadsområde

Vill du öppna verktyget i ett annat fönster? Klicka här!

Vill du ha hjälp att använda verktyget? Klicka här!


Hemkommunen förlorare

Härifrån har ovanligt många invånare, jämfört med övriga länet, flyttat när de fått jobb under 2000-talet.

Fenomenet kallas för lyckoparadoxen, förklarar Marcel Moritz på Huddinge kommun.

De, ofta socioekonomiska utsatta, kommundelarna tjänar helt enkelt inte på att individen får jobb.

– Ofta ser man på dessa områden som problemområden. Men det här kan ses som lösningsområden. De rustar upp individer som får jobb. Det löser tillväxten i regionen men på bekostad av det egna området, säger Marcel Moritz.

Problemet: För få bostäder

En förklaring till att folk flyttar från utsatta områden när de fått jobb är bristen på blandade bostäder.

Det finns helt enkelt väldigt många hyresrätter, och få stora bostadsrätter eller villor, i dessa områden.

Folk måste flytta om de vill bo större.

 Trots flera insatser ser vi större skillnader

 Marcel Moritz

Detta synliggörs också i analysverktyget, då flyttströmmar till exempel går att jämföra med andelen hyresrätter.

– Under lång tid har det gjorts stora satsningar på att få områden med lägre inkomster att komma ikapp. Men trots flera insatser ser vi större skillnader mellan olika områden i  dag eftersom att de som får arbete flyttar. Vi ser att det ofta beror på en ensidig bostadsplanering, säger Marcel Moritz.

Södertörnskommunerna, som är ett samarbete mellan kommunerna i södra Stockholm, har gjort analysen och tagit fram verktyget med hjälp av Gapminder, stiftelsen som Hans Rosling grundat.

Fakta

Flest flyttar från Grantorp

Dessa kommundelar hör till de områden i länet som tappat flest förvärvsarbetare under 2000-talet.

Siffran visar flyttöverskottet av förvärvsarbetare från 2000 till 2015 i några av Södertörnskommunerna.

Grantorp, Huddinge: 1550 personer

Jordbro, Haninge: 1460 personer

Vårby gård, Huddinge: 1210 personer

södra Norsborg, Botkyrka: 1120 personer

Albyslätten, Botkyrka: 1000 personer