Många föräldrar vill ha råd om sina barn

Hamnar du ofta i konflikt med ditt barn?

Nu kan du få stöd och vägledning i Rinkeby och Husby.

Din 5-åriga son tjatar som vanligt om godis – på en vardag. Svaret blir nej och han börjar skrika och gråta.

Känner du igen dig? Då är du långt ifrån ensam. Och nu finns det hjälp att få.

Sedan augusti i fjol erbjuder socialtjänsten föräldrarådgivning på barnavårdscentralerna i Husby och Rinkeby.

Familjerådgivarna heter Görel Hedenborg och Elisabeth Orr Bågfors. De är socionomer och fortbildade inom familjeterapi.

– Vi erbjuder enskilda samtal till föräldrar med barn mellan 0-6 år och sedan november leder vi även två föräldragrupper med dem som har barn i 3-12-årsåldern, säger Görel Hedenborg.

Just nu går ett 30-tal föräldrar på enskilda samtal – och i de två samtalsgrupperna medverkar mellan fem och tio personer per gång. Sedan starten har omkring 90 personer sökt rådgivning.

Samtalen syftar till att förbättra dialogen mellan barn och föräldrar.

– Forskningen visar att bra relationer inom familjen är det bästa skyddet för att barn lättare ska klara eventuella påfrestningar och motgångar senare i livet. Ju tidigare man ser bekymren desto enklare är det att komma till rätta med dem, förklarar Görel Hedenborg.

Att visa kärlek, uppskattning och ge barnet mycket uppmärksamhet är viktiga botemedel vid konflikter, enligt Hedenborg.

– Vi tenderar att uppmärksamma när våra barn gör dåliga saker. Om vi mest fokuserar på det negativa fortsätter barnet göra fel och då spelar det ingen roll hur mycket vi än tjatar på dem.

I mars startar två nya samtalsgrupper för föräldrar med äldre barn. Och de 15 platserna är redan uppbokade. Men till hösten blir det nya grupper.

Vårens gruppsamtal kommer att ingå i en studie med forskare från Karolinska institutet och projektet ”Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem” (STAD).

– De vill undersöka hur stor positiv effekt samtalen har på relationen mellan barn och föräldrar, säger Hedenborg.

Föräldrarådgivningen har öppet alla vardagar. Du bokar tid genom att ringa eller mejla.

Fakta

Var en förebild

Ge barnet all uppmärksamhet regelbundet.

Visa uppskattning när barnet gör något bra – positiv förstärkning.

Var en god förebild.

Föräldrarådgivningen nås på 08-508 01 119 eller mejl på foraldraradgivningen.rinkeby-kista@stockholm.se

Källa: Föräldrarådgivningen