Många förlorare med nya båtturer

Utö mister en daglig tur på sommaren och sommartrafiken mellan Dalarö och Fjärdlång får färre turer. Dessa är några av försämringarna i den basturlista som ligger till grund för upphandlingen av skärgårdstrafiken.

– Upphandlingen lägger död hand över skärgården, säger skärgårdsbon Ulf Westerberg.

Waxholmsbolaget har tagit fram en ny basturlista inför upphandlingen av skärgårdstrafiken. Listan består av de turer som måste köras. Kritiken mot turlistan har varit massiv de senaste veckorna.

Enligt Socialdemokraterna, Folkpartiet och flera skärgårdsorganisationer innebär den nya tidtabellen en försämring för boende, besökare, deltidsboende och inte minst näringsidkare på skärgårdsöarna.

– Det är oroande, det måste jag säga, säger Martina Mossberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Haninge.

Fler turer kan tillkomma i den slutgiltiga tidtabellen, som träder i kraft i april 2014, förutsatt att aktörerna har föreslagit detta i sina anbud. För öborna hänger allt på rederiernas förslag.

– Men det löser knappast behovet av trafik till kommersiellt olönsamma bryggor och turer, säger Britt Fogelström från Skärgårdens intresseföreningars kontaktorganisation (Siko).

Uteblir förslag på nödvändiga linjer i anbuden kan Waxholmsbolagets vd Anders Lindström tänka sig att justera basturlistan. Detta lugnar Martina Mossberg.

– Det gör att det finns möjlighet att komplettera och säkerställa tidtabellen på ett bra sätt, säger hon.

Nu utvärderar Waxholmsbolaget aktörernas anbud. Trafiknämnden tar det slutgiltiga beslutet i augusti eller september.

Fakta

Färre turer till Utö

Enligt basturlistan försämras sommartrafiken på linjen Dalarö–Ornö–Fjärdlång. Däremot blir det en kraftig utökning av vintertrafiken på linjen.

Utö mister en daglig tur sommartid. Morgonturen från Årsta går så sent att Utö värdshus inte kan få sina leveranser.

Linjen Dalarö–Hässelmara–Björkösund får ett mindre stopp på vardagar, då turen inte går till Björkösund.