Många frågor om Bredängs nya höghus

Frågorna var många när stadsbyggnadskontoret på tisdagskvällen presenterade planförslaget för de nya höghusen vid Ålgrytevägen i Bredäng.

Mötet som hölls på Bredängs bibliotek samlade ett 20-tal personer.

– Det handlade om allt mellan skuggning, vyer och byggnadshöjder, säger stadsplaneraren Assienah Mooki Morosini.

Ett 20-tal personer samlades under tisdagskvällen på Bredängs bibliotek där stadsbyggnadskontoret höll ett så kallat samrådsmöte för allmänheten om de tre planerade höghusen vid Ålgrytevägen.

– Vi var där för att berätta om förslaget och ta in synpunkter, säger Assienah Mooki Morosini, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Enligt planförslaget, som presenterades på mötet, är tanken att bygga tre bostadshus, med 9, 13 och 16 våningar, på en nu obebyggd plats med lövskog och hällmark.

Bland besökarna fanns många boende i området och det riktades många frågor till stadsbyggnadskontoret och byggherren Åke Sundvall.

– Det kom många frågor. Framför allt från boende som undrade över hur bygget kommer att påverka deras fastigheter, hur höga husen blir och hur det påverkar vyn, säger Assienah Mooki Morosini.

Flera personer var också oroliga över hur skuggan från det nya huset kommer att falla.

– Huset intill kommer att skuggas en del på vissa tider och de som bor där tyckte inte att vi visat på det tillräckligt. Det kommer vi att ta med oss till nästa skede i processen, säger Assienah Mooki Morosini.

Allmänheten har nu möjlighet att komma med åsikter fram till den 22 april. Sedan ska förslaget omarbetas och granskas en gång till.

Om allt går enligt planerna, och förslaget inte överklagas, är tanken att husen ska börja byggas under 2018.