Många fler Haningebor söker skuldsaneringer

Allt fler i Haninge söker om skuldsanering.
Allt fler i Haninge söker om skuldsanering.
Antalet skuldsatta som ansökte om skuldsanering ökade kraftigt i Haninge förra året. Bara Södertälje hade fler ansökningar bland kranskommunerna. Ansökningarna om skuldsanering ökar i hela landet på grund av ny lagstiftning.

243 personer från Haninge ansökte om skuldsanering hos Kronofogden förra året, jämfört med 177 året innan.

2015 var siffran 149.

Trenden är densamma i hela landet. Kronofogdemyndigheten fick in cirka 19 000 ansökningar om skuldsanering 2017.

Möjlighet starta om

Året innan kom drygt 12 000 ansökningar. Enligt Kronofogdemyndigheten berodde ökningen på de nya skuldsaneringslagarna som trädde i kraft i november 2016.

– Man kan se skuldsanering som en ekonomisk rehabilitering, där någon som har haft skulder i många år får möjlighet att starta om med nya förutsättningar. Det är bra att fler nu får den chansen, säger Per-Olof Lindh, enhetschef på Kronofogdemyndigheten i ett pressmeddelande.

Fakta

Antal personer som ansökt om skuldsanering 2015-2017

Botkyrka: 2015: 138 2016: 113 2017: 197

(3) Haninge: 2015: 149 2016: 177 2017: 243

Huddinge: 2015: 101 2016: 160 2017: 207

Nacka: 2015: 102 2016: 113 2017: 103

Nynäshamn: 2015: 87 2016: 124 2017: 122

Salem: 2015: 13 2016: 11 2017: 18

Tyresö: 2015: 51 2016: 34 2017: 56

Värmdö: 2015: 27 2016: 36 2017: 35

Källa: Kronofogdemyndigheten