Många har jobb i Bromma

Bromma Arbetslösheten i Bromma steg 2012 efter att ha varit på tillbakagång två år i rad. I oktober förra året låg arbets­lösheten i stadsdelen på två procent vilket fort­farande är lägst i ­kommunen tillsammans med innerstans fyra stadsdelar. 2,6 procent av de arbetslösa är ungdomar mellan 18 och 19 år. 1 091 Brommabor hade inget jobb förra oktober.