ANNONS

Många hyresgäster sjuka i mögelhus

Minst 15 hyresgäster har fått hälsobesvär av sina bostäder i Storskogen.

Trots åtgärder väntas husen inte friskförklaras förrän om ett år.
ANNONS

I september uppdagades det att alla 154 lägenheterna på Ateljévägen 2-28 i Storskogen befarades vara mögelangripna.

164 berörda hyresgäster har sedan svarat på en hälsoenkät. Bostadsbolaget Förvaltaren vill inte lämna ut resultatet i sin helhet, men uppger att enkäten visar att betydligt fler än vanligt upplever att inomhusluften är dålig och att det luktar illa. Dessutom lider ovanligt många av trötthet, huvudvärk och irriterade ögon och slemhinnor – typiska symtom i fukt- och mögelskadade hus.

Förvaltaren ordnade ett möte i förra veckan, 120 hyresgäster dök upp. En fråga många ställer sig är om det är hälsofarligt att bo här.

– Det vi kan lova är att vi har låga eller normala halter av mögelsporer i husen i dag, säger Förvaltarens informationschef Anders Sundqvist.

Enligt honom har bolaget haft kontakt med ett 15-tal hyresgäster som har hälsobesvär som går att koppla till inomhusluften.

Förvaltaren har under hösten rensat ut diverse mögligt skräp från husens krypgrunder. Man har gått igenom fläktar och justerat felaktigt monterade stuprör. Effekten är enligt bolaget att inomhusluften har förbättrats avsevärt.

Företaget lovar att installera ventilation så att krypgrunder och källare vädras ut bättre. Man ska strö kalk på krypgrunderna för att förhindra mögeltillväxt och göra om fönsterventilers igensättning som har tätats på ett felaktigt sätt.

Enligt bolagets utredning beror problemen delvis på att 50-talshusen är byggda för självdrag och är inte anpassade för att hyresgäster duschar så mycket som de flesta gör i dag. Förvaltaren rekommenderar hyresgästerna att sätta på köksfläkten om det blir för fuktigt.

I början av nästa år ska bolaget besiktiga alla lägenheter. Om ett år hoppas man kunna friskförklara husen. Luftmätningar kommer dock enbart att göras i vissa bostäder, något som kritiseras.

ANNONS

– De har för låga ambitioner. De måste ta luftprover i alla lägenheter, annars kommer folk fortsätta vara oroliga. Det fungerar inte heller att man ska ha köksfläkten på när man duschar, det vore bättre att installera fläktar på taken, säger P-O Brogen, pressombudsman på Hyresgästföreningen.

Foto: