Min lokala hjälte

Många gröna initiativ i söderort

Forskarna vill att initiativen ska gå från "gulliga" projekt till mer långsiktigt arbete.
Forskarna vill att initiativen ska gå från "gulliga" projekt till mer långsiktigt arbete.
Det finns många lokala hållbarhetsinitiativ i Stockholm - inte minst i söderort. Men all potential tas inte till vara och det behövs bättre samordning och kunskap från tjänstemän och politiker.
– Projekten måste ta steget från gulliga små exempel till att bidra till en större förändring, säger Anna Emmelin, på Stockholms universitet.

Stockholmsregionen har stor potential för omställning till hållbar utveckling. Det finns många lokala initiativ men omställningen går för långsamt och är fragmenterad, och därmed omsätts inte investeringarna i tid, pengar eller kunskap i storskalig förändring.

Det slås fast i forskningsrapporten ”Att växla upp hållbarhetsarbetet i Stockholmsregionen” från Stockholm resilience centre som presenterades i december.

Söderort sticker ut, här är ett aktivt klimat jämför med andra stadsdelar

Forskarna har identifierat över 50 lokala hållbarhetsinitiativ i Stockholmsregionen.

– Söderort sticker ut, här är ett aktivt klimat jämför med andra stadsdelar. Människor förverkligar sina idéer, säger Anna Emmelin, expert på lärande mellan forskning och praktik.

Okunskap bland politiker och tjänstemän

Ett problem är att initiativen blir projekt, men att det är svårt att få långsiktighet i dem.

– De passar inte in i några mallar och måste kommunicera med många förvaltningar. Nu håller Skarpnäcks stadsdelsförvaltning på att titta på hur de kan skapa långvariga relationer med idéburna organisationer. Stockholm ligger efter när det gäller det här, det finns en stor okunskap och ängslan. Det är ett stort hinder att politiker och tjänstemän kan så lite om hur det funkar, säger Anna Emmelin.

Läs mer: Här blir ditt trädgårdsavfall till biokol