ANNONS

Så många klagade på skräpiga sopstationer

Rejält skräpig återvinningsstation på Kommunalvägen i Huddinge.
Rejält skräpig återvinningsstation på Kommunalvägen i Huddinge.
Många returstationer i hela Stockholmsregionen ser ut som sopberg efter jul- och nyårshelgen.
I Huddinge kom 33 klagomål på skräpiga stationer in under helgerna.
ANNONS

Efter jul- och nyårsfirandet ser det skräpigt ut vid många av länets återvinningsstationer. Stationerna är avsedda för källsortering av förbrukade förpackningar och tidningar för de privata hushållen, men används av vissa som avstjälpningsställe för diverse grovsopor.

I Huddinge kom det in 0,8 klagomål per station under jul- och nyårsveckan. Det är varken sämst eller bäst i länet (se faktarutan för hela listan)

Jobbat extra under helgerna

Annika Ahlberg är FTI:s (Förpacknings- & Tidningsinsamlingen) regionchef för Stockholms län. Hon förklarar att stationerna töms dagligen – i vissa fall till och med två gånger om dagen.

– Det är så få återvinningsstationer i Stockholm, därför blir de väldigt snabbt fulla. Vi har satt in extra resurser över jul och nyår och ska göra det även under trettondagshelgen.

– Men jag rekommenderar alla att gå in på vår hemsida och följa med när sin station planeras att tömmas, annars måste man ta med sina förpackningar hem igen.

”Få grovsoprum”

Att lämna avfall vid stationerna är ett miljöbrott som kan innebära böter på minst 800 kronor. En orsak till varför sopberg samlas vid stationerna är minskad tillgång på grovsoprum i fastigheter.

– Många fastighetsägare rekommenderar sina boende att lämna sina returförpackningar på återvinningsstationer, säger Annika Ahlberg.

Fakta

Så mycket har det klagats på återvinningsstationer under jul- och nyårshelgen

* Siffrorna avser klagomål som inkommit till FTI mellan 22/12-2017 t.o.m. 31/12-2017.
Källa: FTI
ANNONS