Många klagar på snöröjningen

Tensta Snön fortsatte att falla och i takt med att drivorna växte förra veckan ökade även klagomålen. Stockholm stads växel var nedringd med irriterade medborgare som inte kom fram på grund av snön.

Mellan den 5:e och 12:e december hade 125 personer från Spånga-Tensta hört av sig med synpunkter på snöröjningen

Värst drabbade i Västerort verkar Bromma vara. Där var det 546 stycken som tyckt att snön inte röjts undan på rätt sätt.

Sett till hela Stockholms kommun hade det kommit in nästan 6 700 klagomål under samma period.