Många klagar på upptagen ton

Rinkeby-Kista Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har fått klagomål angående mottagningsenhetens tidsbokningstelefon.

Telefontiden är bara en timme per dag och det ”tutar upptaget från den första minuten till den sista”, enligt klagomålet.

Personen efterlyser ett mer uppdaterat telefonkösystem som är bättre lämpat att hantera det höga trycket på telefonlinjen.