Många klagomål på snöröjningen

Under den senaste tidens snöfall har 357 synpunkter kommit från allmänheten i Järfälla om snöröjningen.

Även i Upplands-Bro har invånare klagat – främst på halkan.

Mellan den 4 och 11 december fick Järfälla kommun in drygt 160 anmälningar om kommunens snöröjning. Flertalet anmälningar, 59 stycken, kom in torsdagen den 6 december, dagen efter det första mer omfattande snöfallet.

Även dagen efter kom ett stort antal anmälningar in till kommunen, 47 stycken.

Totalt under december inkom 357 synpunkter.

Bland anmälningarna finns frågor om snöhögar som plogas upp vid övergångsställen. En man i Viksjö som behövde hjälp med snöröjning vid sin tomt, hörde även av sig till kommunen med undran om det går att köpa snöskottning av kommunen.

En mamma reagerade att en stor snöhög hade plogats upp vid ett övergångsställe vid Vattmyraskolan. Eftersom trottoaren plogats igen tvingades barnen gå ute på vägen, meddelade mamman, som tyckte att snöhögen skulle tas bort.

Staffan Dahlström, Järfälla kommun, bedömer att antalet klagomål de snörika dagarna trots allt har varit ganska få. Om synpunkten att en snöhög plogats upp vid ett övergångsställe säger han:

– Vi försöker att aldrig lägga upp snö vid övergångsställen och korsningar. Men när det pumpar ner snö prioriterar vi att få bort snö från vägarna.

Att köpa snöskottning av kommunen går inte.

– Nej, då får man vända sig till privata entreprenörer.

Även i grannkommunen Upplands-Bro har snön ställt till det. När det första omfattande snöfallet kom gick snösvängen ut med full styrka enligt Michael Andersson i Upplands-Bro kommun. 13 traktorer och två lastbilar.

Han bedömer att snöröjningen i kommunen fungerat bra.

– Vanligaste synpunkten från allmänheten är om halkan. Vid sandning prioriterar vi ställen vi känner till är besvärliga, som trappor och vissa lokalgator, säger Michael Andersson.

Fakta

Fler klagomål på plogning

Skälby: en person irriterade sig på att snön alltid plogas upp på den sida av Neptunivägen som har trottoar.

Barkarby: en bussresenär föreslog att snöröjarna ska prioritera backar som lätt drabbas av halka, detta sedan en buss inte hade kommit upp för backen på Veddestavägen till Norrviksvägen.

Källa: Järfälla kommun