Många klagomål på usel plogning

Klagomålen på snöröjningen har rasat in sedan snön började falla. Bromma är en av de stadsdelar där medborgarna tycker att snöröjningen fungerar allra sämst.

Sedan den 5 december har det kommit in 1 030 klagomål i stadsdelen, nästan 70 om dagen, vilket är mer än fyra gånger så många som i Hässelby-Vällingby och Spånga-Tensta.

Socialdemokraterna i Stockholm har precis föreslagit att snöröjningen ska hanteras på stadsdelsnivå i stället för centralt från stadshuset.

– Vi har ju mycket bättre kännedom om våra kvarter, säger Anders Löwdén gruppledare för Socialdemokraterna i Bromma.