Många kremeras innan begravning

Karl-Åke Wikstrand och Yvonne Eriksson planterar en blomma.
Karl-Åke Wikstrand och Yvonne Eriksson planterar en blomma.
Karl-Åke Wikstrand och Yvonne Eriksson är på Järfälla kyrkogård.
Karl-Åke Wikstrand och Yvonne Eriksson är på Järfälla kyrkogård.
Kyrkogårdsarbetaren Gunnar Pettersson
Kyrkogårdsarbetaren Gunnar Pettersson
Kyrkogårdsarbetaren Gunnar Pettersson
Kyrkogårdsarbetaren Gunnar Pettersson
Garnisonskapellet på Silverdals griftegård.
Garnisonskapellet på Silverdals griftegård.
Silverdals griftegård.
Silverdals griftegård.
Fler och fler väljer att kremera sig.
Fler och fler väljer att kremera sig.
Silverdals griftegård.
Silverdals griftegård.
En tydlig trend är att fler väljer att kremera sig efter sin död. Nu blir begravningsceremonier med urna allt vanligare.

Allhelgonahelgen närmar sig och på Silverdals griftegård i Sollentuna pågår arbetet inför högtiden. Här ligger ligger bland andra berömdheter som kompositören Ted Gärdestad och författaren Harry Martinsson begravda och kyrkogårdsarbetaren Gunnar Pettersson jobbar för fullt för att göra det fint inför allhelgonahelgen. Trots att han arbetar bland gravstenar och minnesplaketter är hans egen framtida begravning inte något han funderar särskilt mycket över.

– Jag har nog tänkt mig en jordbegravning men det kan kan ju komma att ändras. Jag har jobbat här på Silverdal i 28 år och jag kan tänka mig att vila här den dagen då det blir dags. Silverdals begravningsplats är fantastiskt vacker. Jag rekommenderar ett besök.

Silverdals griftegård och Sollentuna kyrkogård är de alternativ som just nu finns för den sista vilan i Sollentuna. Den 13 december invigs även S:t Eriks begravningsplats, med plats för 1500 askor.

På Järfälla kyrkogård är Karl-Åke Wikstrand och Yvonne Eriksson, för att planterar höstblommor på Karl-Åkes föräldrars grav. Båda två kan tänka sig att kremeras efter deras bortgång.

– Jag vill kremeras och spridas i minneslunden här vid Järfälla kyrka. Man vill inte ha en gravplats som de efterlevande ska behöva ha besvär med att sköta om, säger Karl-Åke och får medhåll av Yvonne.

– Jag tänker nästan aldrig på döden, men jag föredrar nog också att brännas och spridas i en minneslund. Förr tänkte man hur man skulle begravas om man skulle dö. Nu tänker man när man ska dö.

God tillgång på begravningsplatser

Tillgången på gravplatser är god i både Sollentunas och Järfällas församlingar och har heller inga problem med att hålla tiden till gravsättning eller kremering. I Järfälla finns det nästan 3000 lediga gravplatser. En, om än liten, bidragande orsak till det är att antalet kremeringar innan begravningsceremonin ökar. Enmånadsfristen förlängs till ett år om kroppen är kremerad och på så sätt kan begravningsceremonin hållas vid ett senare tillfälle.

– Det är inte alls ovanligt att det sker. Den procentuella ökningen av dessa är stor. 2015 hade vi 17 akter med urna. Året efter hade vi 37 stycken och hittills i år är det 45 stycken av ungefär 450 begravningar, säger Charlotte Jigin, kyrkoskrivare i Sollentuna församling.

Även i Järfällas församling uppger de att akter med urna ökar.

Nya muslimska gravkvarter i Järfälla och Sollentuna

Tillgången på muslimska gravplatser har tidigare varit låg i norra Stockholms, men inom kort blir det tillökning på dessa. En gravplats inom islam ska bland annat vara belägen så att huvudet på den gravsatte riktas mot Mekka. Muslimer ska enligt sin religion inte heller kremeras så därför begravs de flesta muslimer i Sverige i kista.

– Tidigare har vi haft ett avtal med Solna kyrkogårdsförvaltning gällande gravplats för muslimer. Men den 1 november kommer vi att öppna ett eget gravkvarter för dem på Silverdals griftegård, säger Charlotte Jigin.

Det muslimska gravkvarteret kommer att innehålla 125 gravplatser och upplåtas till folkbokförda i Sollentuna kommun. Även Järfälla planerar ett muslimskt gravkvarter för 220 personer som kommer öppna i början av nästa år.