Många kvinnliga företagare i Täby

TÄBY Täby placerar sig på plats 16 i Företagarnas jämställdhetsindex. Rankningen görs över hela landet och baseras på en mängd variabler för manliga och kvinnliga företagare.

Bland annat jämförs hur många kvinnor respektive män som driver företag i kommunerna. I Täby utgör kvinnorna 36,1 procent av företagandet. Rikssnittet är 29,4 procent.