Många lämnades utanför vid möte om flyktingboende

Intresset för mötet i Stortorp var stort. 130 fick plats i lokalen och ett 50-tal nekades inträde.
Intresset för mötet i Stortorp var stort. 130 fick plats i lokalen och ett 50-tal nekades inträde.
Mikael Karlsson var en av de som fått inbjudan från kommunen och anmält sig i tid. Han fick trots det inte komma in, utan stod på en reservlista.
Mikael Karlsson var en av de som fått inbjudan från kommunen och anmält sig i tid. Han fick trots det inte komma in, utan stod på en reservlista.
Torbjörn Eriksson, Marie-Annie Eriksson och Dag Nielsen tyckte att de fick relevant information på mötet.
Torbjörn Eriksson, Marie-Annie Eriksson och Dag Nielsen tyckte att de fick relevant information på mötet.
Intresset var stort för kommunens och polisens informationsmöte om flyktingboendet i Stortorp, som hölls under onsdagskvällen. Ett 50-tal nekades inträde och polisen fick föra bort någon enstaka person.

Kommun och polis höll under onsdagskvällen möte om boendet för ensamkommande flyktingbarn som öppnats i lokaler som tidigare tillhört Stortorps äldreboende.

De 300 hushåll som ligger närmast boendet var inbjudna, men alla som dök upp till mötet fick inte plats i lokalen.

Mikael Karlsson var en av de som fått inbjudan från kommunen och anmält sig i tid. Han fick trots det inte komma in utan stod på en reservlista.

– Jag tycker att det är dåligt skött av kommunen. Det är tråkigt att det får spridas så mycket rykten och nu får man inte chansen att höra vad de har att säga. Det pratas mycket här i området och det är en fråga som har delat upp grannarna. Det är många som har blivit osams, tyvärr, säger han.

Erika Svärdh, kommunikationschef på social- och äldreomsorgsförvaltningen menar att det blev lite rörigt innan mötet började.

– Det blev en flaskhals vid ingången, men informationen jag fick var att alla föranmälda fick komma in, säger hon.

Under mötet fick pressen inte vara med, men enligt Svärdh löpte samtalet på i en hövlig ton.

– Jag var förberedd på att det kunde bli oroligt och otrevligt. Det finns en allmän känsla av otrygghet i området, men jag upplevde det som att alla fick komma till tals och att det blev ett bra samtal, säger hon.

Den bilden bekräftas i stort av Dag Nielsen, en av grannarna som fick komma in på mötet.

– Det gick i stort sett lugnt till, med undantag för några gaphalsar som tog plats. De var oroliga för att bostadspriserna ska sjunka och att brottsligheten ska öka. Annars är min uppfattning att många av de närboende var positiva och undrade hur man kan hjälpa till, säger han.

Torbjörn Eriksson och Marie-Annie Eriksson stämmer in i samma beskrivning.

– I stort sett löpte det på bra och man fick relevant information, säger Marie-Annie Eriksson.

Många undrade också om det har gått rätt till kring bygglovet för boendet i Stortorp, vilket nu också har överklagats till länsstyrelsen.

Camilla Adolfsson, bygglovschef på kommunen, menar att bygglovet för boendet på Stortorp är planenligt. Däremot har ett flyktingboende i privat regi börjat byggas vid Myrholmsvägen i Trångsund utan att det finns ett bygglov.

– Där började man sätta upp baracker och sökte först senare om bygglov. Men eftersom de inte har fått bygglov har de fått avbryta bygget. På mötet fanns det många som upplever att det byggs mycket utan att någon har koll, säger Svärdh.

Många poliser var på plats i Stortorp under kvällen, men behövde bara ingripa vid något enstaka tillfälle och föra mot personer.

– Vi visste att det florerat uppgifter på social medier om mötet och att intresset var stort. Och efter oroligheter vid ett liknande möte i Haninge nyligen så beslutades om bevakning på den här tillställningen, men det ska ha gått lugnt till, säger Sven-Erik Olsson vid Stockholmspolisens länskommunikationscentral.

Det finns planer från kommun och polis att hålla ytterligare ett möte för de som inte fick tillfälle att komma under onsdagskvällen. Men när det blir är inte bestämt.

Fakta

Plats för 48 barn

Flyktingboendet drivs av Vårljus, ett vårdbolag som ägs av kranskommunerna i Stockholms län.

Boendet har plats för 48 ensamkommande barn. Första barnet flyttade in i slutet av januari och just nu bor sju stycken barn i lokalerna, som tidigare tillhört Stortorps äldreboende.