Min lokala hjälte

Många lärare saknas vid skolstart

Marina Bedrosian, lärare i SO, svenska och engelska.
Marina Bedrosian, lärare i SO, svenska och engelska.
Annika Eklund Andersson, speciallärare, och Marina Bedrosian, lärare i SO, svenska och engelska.
Annika Eklund Andersson, speciallärare, och Marina Bedrosian, lärare i SO, svenska och engelska.
För en dryg vecka sedan slog Järfällas grundskolor upp portarna för eleverna. Men i många klassrum möttes de av vikarier eller obehöriga lärare. Rektorerna har haft svårare än någonsin att få tag på rätt kompetens, visar Mitt i:s rundringning.

För en dryg vecka sedan var det skolstart för Järfällas grundskoleelever. Men trots att eleverna tog plats i bänkarna, saknades det i många fall en behörig lärare vid katedern.

Rektorerna i Järfällas skolor vittnar om att det varit svårare än någonsin att få tag på personal med rätt utbildning.

– Det har varit mycket värre. På matte- och NO-sidan har det alltid varit ett problem, men nu är det svårt att få tag på behöriga lärare rakt igenom. Och det kommer att bli värre, säger Fredrik Yggmark, rektor på Björkebyskolan.

När skolorna startade den 18 augusti var flera lärartjänster i kommunen fortfarande utlysta. Det saknades 3 gymnasielärare, 6 förskolelärare och 18 grundskolelärare.

– Vi saknar ett par stycken lärare som vi håller på och rekryterar. Vi kanske inte har alla på plats i morgon, men förhoppningsvis så löser det sig. Men sannolikheten att det är utbildade lärare är inte så stor, berättade Johan Nyström Hjertvinge, tillförordnad rektor på Källtorpsskolan, inför skolstarten.

Problemet är inte isolerat till Järfälla. Tvärtom är bristen på lärare nationell.

Orsakerna är flera.

Sedan några år tillbaka får bara lärare med legitimation anställas tills vidare och sätta betyg på elever. Samtidigt utbildades det allt färre lärare i bristämnena.

Flera rektorer som Mitt i har pratat med pekar också på all den negativa publicitet och krisrapportering som funnits kring skolan de senaste åren kan ha skrämt bort många från läraryrket.

Men det verkar också som att många lärare är mer benägna att byta jobb än tidigare.

– Det kan finnas olika skäl. Vissa byter för att komma närmare sin bostad, andra gör det förstås för att höja sin lön. En del har jobbat länge på samma arbetsplats och vill få en nystart i arbetslivet, säger Per Nilsson, rektor på Fjällenskolan.

De som hamnar i kläm när lärare ofta byts ut eller saknar rätt utbildning är förstås eleverna.

– Det skapar en osäkerhet kring om man får behålla sin lärare och det kan vara påfrestande att behöva lära känna nya. Men tyvärr är det nog något som vi kommer att behöva vänja oss vid framöver, säger Per Nilsson.

Barn- och ungdomsdirektör Minna Avrin, som är högsta ansvariga tjänsteman för grundskolan i kommunen, säger att situationen är liknande på många skolor – även i andra kommuner.

– Samtidigt som det är ett problem här och nu behöver vi också titta på långsiktiga lösningar, säger hon.

Kommuner med hög kvalitet i undervisningen och goda elevresultat har också lättare för att både behålla redan anställda och locka till sig nya lärare.

– Vi jobbar på flera fronter för att vara en bra skolkommun, säger Minna Avrin.

Som exempel nämner hon bland annat en nysatsning på IT, större möjlighet till kollegialt lärande och bättre måluppfyllelse.

– Vi är också en expanderande kommun och det i sig gör oss intressanta, säger Minna Avrin.

Fakta

Så stor andel av lärarna är behöriga på din skola

Hela kommunen 81

Aspnässkolan 89

Barkarbyskolan 83

Berghemskolan 100

Björkebyskolan 70

Engelska skolan *

Fastebolskolan 100

Fjällenskolan 81

Högbyskolan 100

Iljansbodaskolan 97

Karlslundskolan 100

Kolarängskolan 89

Källtorpskolan 70

Lundskolan 88

Montessoriskolan Växthuset 91

Mälarskolan/Kvarnskolan 73

Neptuniskolan 98

Nybergskolan 100

Olovslundskolan 92

Sandvikskolan 91

Skälbyskolan 96

Tallbohovskolan 85

Ulvsättraskolan 87

Vattmyraskolan 100

Viksjöskolan 76

Vittra Jakobsberg 33

*Skolan har examinerade lärare från både Sverige som andra länder i enlighet med undantag från skollagen.

Fotnot: Siffrorna avser oktober 2015.

Källa: Skolverket

Politikern: ”Flera satsningar på lärarna”

Bristen på lärare bekymrar Eva Ullberg (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

– Det är en utmaning och en fråga som både vi i kommunerna och regeringen har att ta tag i, säger hon.

Järfällas lärare har sedan flera år tillbaka inte haft så feta lönekuvert. När regeringen därför sjösatte sitt lärarelönelyft i våras beslutade kommunen att skjuta till ännu mer pengar.

– I år har vi satsat sex miljoner på att få upp lärarnas löner, säger Eva Ullberg.

En annan satsning för att göra Järfälla mer attraktiv är 2,2 miljoner kronor för kompetensutveckling som beslutades om i våras. Pengarna ska bland annat kunna användas för att lärare, som saknar ett fåtal poäng för att nå behörighet, ska kunna behålla en del av sin lön under studietiden.

– Vi har också gett förvaltningen i uppdrag att se över lärarnas arbetsmiljö, framförallt genom att minska administrationen.

Hur tror du att situationen ser ut om ett år?

– Det är klart att jag önskar att det ska vara lättare att rekrytera, men jag tror att det kommer att vara rätt svårt även 2017. Det tar tid att utbilda nya lärare.

Vad kan ni som kommun göra?

– Vi försöker göra åtgärder för att lärare ska tycka att vi erbjuder spännande arbetsplatser, lön som är bra och möjligheter till kompetensutveckling.

Högre lön och nya utmaningar lockar lärare

Många lediga jobb skapar valmöjligheter för lärarna.

Mitt i har träffat två som är nyanställda i kommunen.

Annika Eklund Andersson är speciallärare och har jobbat i Upplands-Bro i 26 år. Men sedan mitten av augusti stödjer hon i stället elever i Björkebyskolan i Skälby.

– För den som vill fortsätta att jobba inom samma kommun är det i princip omöjligt att löneförhandla, säger hon.

Möjligheten till lönelyft var den viktigaste anledningen till att hon sökte nytt jobb.

– Men jag ville inte byta till vad som helst. Här på Björkeby finns flera saker som lockar mig, de jobbar till exempel med ipads och IT och här finns resurser som kurator och skolpsykolog.

Så i stället för att promenera de 300 metrarna till jobbat, får hon nu sätta sig i bilen och köra till Järfälla.

Tvärtemot vad Marina Bedrosian, lärare i SO, svenska och engelska, får göra. Hon bor i Sollentuna och har nästan hela tiden sedan examen 2010 jobbat i Bålsta.

Men att komma närmare jobbet är en bonus. För henne var det möjligheten att utvecklas inom yrket som lockade henne till Björkeby.

– Jag har hört mycket bra om skolan. Jag kände att jag behövde testa nya saker som lärare, säger hon.

Både Marina Bedrosian och Annika Eklund Andersson tror att lärare även framtiden kommer att byta jobb oftare.

– På skolan där jag slutade har det varit flera kollegor som har lämnat. Förut har lärare varit väldigt trogna sin arbetsplats, kanske lite väl trogna. Nu tror jag att vi kommer att röra på oss mer, säger Annika Eklund Andersson.