ANNONS

Många löften till de äldre

Äldreomsorgen lyfts fram som kärnfråga av Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Sverigedemokraterna.
Äldreomsorgen lyfts fram som kärnfråga av Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Sverigedemokraterna.
Bör Golfängarna bli ­naturreservat?

Ska man bygga nya hyresrätter eller satsa på fler ombildningar?

Hjärtefrågorna varierar när Sundbybergs politiker får lista valets viktigaste ämnen. Men skola och äldreomsorg är centralt.
ANNONS

Moderaterna

I Sundbyberg ska ­arbetslösheten vara låg och lärartätheten högst i länet. Vi säger nej till fortsatta nedskärningar i Sundbybergs skolor och vill minska barngrupperna i förskolan. Vi vill tillåta fler hyresgäster att ombilda sina lägenheter och använda pengarna från försäljningen till att bygga nya hyres­rätter i Sundbyberg. Fler människor i arbete minskar kostnaderna för socialbidrag och vi får mer pengar till skolan.

Socialdemokraterna

Vi vill minska klasserna och anställa 21 lärare och 5 specialpedagoger. Vi vill lägga 12 miljoner på att kompetensutveckla lärare och rektorer och förbättra lön och karriärsmöjligheter. Vi vill ha 57 traineeplatser för unga inom äldrevården. Det skulle minska den öppna ungdomsarbetslösheten med 65 % och höja kvaliteten på äldreomsorgen. 119 nya platser på yrkeskomvux så att man kan utbilda sig till de jobb som finns.

Folkpartiet

Alla elever ska kunna nå godkända betyg. ­Tidiga insatser och satsningar på lärar­lönerna genom till exempel fler karriärtjänster är prioriterat.Trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla äldreomsorgen i Sundbyberg. Det behövs fler händer i vården och en mer generös biståndsbedömning. Inrätta ett naturreservat vid ­Lötsjön och Golfängarna och skapa vårt Central Park. Sundbyberg ska vara den gröna småstan i storstan.

Miljöpartiet

Skolan ska precis som förskolan vara fri från gifter, grupperna ska bli mindre och specialpedagogerna fler. Vi vill ha en ny gymnasieskola i Sundbyberg. Arbetslöshet hos unga är särskilt prioriterat förutom ökad samverkan med näringslivet och satsningar på arbetsmarknadsprojekt. Förtäta, bygg på höjden och bevara våra grönytor. Vi vill ha en stadspark på överdäckningen av järnvägsspåren och minskad genomfartstrafik.

Centerpartiet

ANNONS

Vår stad ska hela tiden bli bättre också för oss som redan bor här. Vi sundbybergare behöver våra grönområden; därför vill vi ha tre naturreservat: hela Kymlinge, Rissne ängar och Golfängarna. Vi vill bygga ”ungdomsstaden”, en klimatsmart trähusstadsdel med 650 bostäder för unga sundbybergare där SL:s bussgarage finns i Råsta. Barn ska växa upp i en giftfri stad. Därför måste alla miljöer där barn vistas bli giftfria.

Sverigedemokraterna

Vi vill satsa ordentligt på skolan för att ge alla barn en bra start i livet. Det är viktigt att ungdomar får förverkliga sina drömmar att bli till exempel läkare, entreprenör eller kosmetolog. En värdig äldreomsorg är viktig för att ge alla som kämpat för dagens välfärd ett värdigt slut. Kymlinge vill vi göra till ett statligt naturreservat. Rissne ängar och Golfängarna bör bli kommunala naturreservat.

Kristdemokraterna

Bevara Sundbybergs unika småstadscharm vid gestaltning av gator och torg. Sturegatan ska vara en levande stadsgata. Nya hus bör inte vara högre än 10 våningar. Alla ska känna sig trygga i Sundbyberg. Vi vill ha kvarterspolisen tillbaka på gatorna och låta en trygghetsbil rulla i våra bostadsområden. Inrätta ”mellanboenden”, som är hyresrätter för äldre som vill ha ett tryggare boende. Behåll våra äldres träffpunkter.

Vänsterpartiet

Vi vill bygga en välfärd baserad på värden som medmänsklighet, solidaritet och omtanke. Med Vänsterpartiets politik byggs fler klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror och det blir fler vuxna i skolan och förskolan. Vinstläckaget i välfärden stoppas och inga fler hyresrätter säljs ut. Sundbyberg är inte till salu!

ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Sundbyberg direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.