Många missnöjda med busstrafiken

Många klagomål som kommunen fått in gäller trafiksituationen vid Ropsten. Vid ett tillfälle var två ersättningsbussar nära att krocka i trängseln.
Många klagomål som kommunen fått in gäller trafiksituationen vid Ropsten. Vid ett tillfälle var två ersättningsbussar nära att krocka i trängseln.
Sedan Lidingöbanans stängning har 130 klago­mål kommit in till SL. Särskilt situationen vid Ropsten har väckt mycket irritation. Men enligt SL är det svårt att lösa problemen.

Många har hört av sig till kommunen med kritik mot trafiken som ersätter Lidingöbanan. Som Mitt i Lidingö Tidning tidigare har berättet gällde flera av klagomålen att det blivit svårt att ta sig till Larsberg, Baggeby och Bodal från de sydöstra delarna av Lidingö. Det problemet är nu åtgärdat med en tillfällig lösning och ska få en permanent lösning i månadsskiftet.

det stora problemet som kvarstår är trafiksituationen vid Ropsten. Det bekräftar Pernilla Dufström, chef på tekniska förvaltningen på Lidingö.

– Det vi kan göra är att påtala det för SL och tjata på dem. Det är viktigt att kollektivtrafiken kommer fram som den ska men Ropsten är ett komplicerat område där många ska samsas, säger hon.

Tekniska förvaltningen har fått in ett 60-tal klagomål och synpunkter om ombyggnaden av Lidingöbanan. Flera av dessa har skickats vidare till SL, som är ansvarigt. Mikael Andersson är en av dem som vänt sig till kommunen.

– Det fungerar inte att ta bussen överhuvudtaget. Den fastnar i köerna över bron och vid Ropsten och ibland blir restiden oerhört mycket längre. Jag har börjat ta bilen i stället, säger han.

Han menar att det bland annat är ett stort problem att ersättningsbussarna stannar vid taxi­zonen, i stället för vid den vanliga busshållplatsen.

– På eftermiddagarna är det kaos när bilar står i vägen framför bussarna Det känns inte som att de tänkt till alls kring Ropsten.

En annan resenär som klagat är Bibbi Jern. Hon måste ofta springa från bussen till tunnelbanan och det har hänt att hon missat tåget.

– Det är absolut inte bra, bussarna fastnar i trafiken och blir för­senade. Jag vågar inte ens tänka på hur det ska bli i vinter, säger hon.

På SL ser man nu över möjliga lösningar tillsammans med entreprenörerna Keolis som kör bussarna på Lidingö och Arriva som ansvarar för ersättningstrafiken.

– Det är svårt att få till en bättre lösning, terminalen är ju inte byggd för så här mycket trafik. Eventuellt kan man förlänga busskörfältet under morgonrusningen, säger Lovisa Åbom, pressinformatör på SL.

Förutom situationen vid Ropsten har kommunen fått synpunkter på att grus och sten faller av arbetsfordon och ligger kvar på vägen, att Herkulesvägen varit avstängd och att hållplatserna för ersättningsbussarna är trånga och osäkra.

Det känns inte som att de tänkt till alls kring Ropsten.Mikael Andersson

Fakta

Ny busslinje från månadsskiftet

I månadsskiftet startas en ny huvudlinje i stället för de bussar som nu ersätter Lidingötågen. Det blir då möjligt att göra lokala resor längs Lidingöbanan.

Huvudbusslinjen får nummer 21 och trafikerar Ropsten-Baggeby-Bodal-Larsberg-AGA-Brevik-Käppala-Gåshaga.

Därutöver kommer SL att förstärka trafiken med snabbussar i rusningstid.

Källa: lidingö stad