Min lokala hjälte

Många mister studiemedel

Täby Elever skolkar allt mer. I Täby fick 119 elever sitt studiemedel indraget på grund av skolk det gångna läsåret, det är 3,6 procent av alla elever i kommunen.

21 000 elever i landet fick studiebidraget indraget på grund av skolk under läsåret 2012/2013.

Det utgör 6,2 procent av alla elever i landet, en rekordhög siffra enligt Centrala studiestödsnämnden (CSN).

En anledning till höjningen tros vara att CSN skärpt reglerna kring skolk.