Oron för mässlingen ökar i Solna

Kliande utslag är ett av symtomen på mässling.
Kliande utslag är ett av symtomen på mässling.
Risken för mässlingssmitta är liten i Solna. Men många är oroliga, vilket visar sig i ett ökat antal förfrågningar om mässlingsvaccination hos Solna Husläkarmottagning i Frösunda.

Under december 2017 har ett utbrott ägt rum i Göteborg, med nio fall. Mässling är mycket smittsamt och barnakuten på Sahlgrenska fick stänga en natt under mellandagarna för att ”vädra ut”.

Sedan dess har flera medier rapporterat om utbrottet, vilket lett till en ökad oro för mässlingen även bland Solnabor.

– Vi har sett en ökad oro. Dels är det många som ringer och många som kommer förbi och frågar om de kan ta mässlingsvaccin här, berättar en sjuksköterska på Solna Husläkarmottagning.

Många saknar fullt skydd

Läkaren Marianne Hanna, på Solna HLM, berättar att de som hör av sig är de som ingår i riskgruppen, det vill säga de som inte har fått två doser vaccin och därför saknar fullt skydd. Det var först 1970 som det allmänna vaccinationsprogrammet startade och de som är födda innan 1980 kan sakna den andra dosen som ger fullt skydd.

– De flesta som hör av sig är födda mellan 1960 och 1980 och de som kommer hit hänvisas till vaccinationsmottagning. All vårdpersonal som är född mellan 1960 och 1980 ska även vaccineras för att minska risken för smitta, säger Marianne Hanna.

Ännu har det inte kommit ut några riktlinjer från Folkhälsomyndigheten om att vårdcentraler ska börja vaccinera.

– Det är just den här veckan som jag har tagit emot flera samtal. Jag tror att det är för att folk pratar om mässlingen. Det kommer säkert öka ännu mer desto mer man pratar om det, säger en sjuksköterska på Solna HLM.

Förra vintern uppstod ett utbrott av mässling i Stockholm då 15 fall konstaterades.

Ökat antal sökningar på mässlingsvaccin

Efter utbrottet i Göteborg kan man nu se att stockholmarna oroar sig över smittan. På 1177 Vårdguiden har antalet sökningar på mässlingsvaccin ökat den senaste tiden.

Men någon förhöjd risk är det inte här just nu, menar smittskyddsläkaren Per Follin.

– Men vi måste vara vaksamma. Det kommer alltid att finnas en liten grupp individer som  av olika skäl är mottagliga och dessa kan drabbas om de utsätts för mässlingsviruset.

 

Fakta

Symtom på mässling

Hög feber

Torrhosta

Utslag på kroppen

Irriterade och ljuskänsliga ögon

Vid misstänkt mässling, kontakta vårdcentral. Ring först, så du inte blir sittande i ett väntrum ifall du är smittsam.

 

Källa: Stockholms läns landsting