Många otrygga i centrum

I ett ödsligt garage kan det kännas otryggt, men enligt närpolisen har det inte varit några problem i Konsumgaraget på ett tag.
I ett ödsligt garage kan det kännas otryggt, men enligt närpolisen har det inte varit några problem i Konsumgaraget på ett tag.
Vallentunaborna har de senaste veckorna fått tycka till om tryggheten i kommunen.

Konsumgaraget och centrum om kvällarna är två platser som pekas ut som särskilt otrygga.

Kommunen har under sommaren gjort en enkät för att ta reda på vad Vallentunaborna anser om tryggheten i kommunen.

– Det är första gången vi gör en enkät i den här formen. Vi vill få en samlad lägesbild av hur invånarna upplever tryggheten i kommunen jämfört med antalet anmälda brott, säger Fredrik Sandell, trygghetssamordnare.

Till sin hjälp har kommunen anställt fyra ungdomar som har frågat ut kommuninvånarna.

– Svaren vi fått in har varit väldigt olika, en del är väldigt oroliga och andra inte alls, säger Elvira Victor, 16.

Totalt har de fått in över 300 enkätsvar. Centrum är en plats som många Vallentunabor anser är otrygg, särskilt om kvällarna, enligt enkätsvaren.

– Framförallt anser många att det är problem med nedskräpning, klotter och skadegörelse, säger Kalle Vogt, 17.

Polisen i Vallentuna kan bekräfta att centrum är den plats där det begås flest brott i kommunen.

– Fast i sommar har det varit väldigt lugnt, säger Stefan Dahlgren, närpolischef.

Även Coop-garaget nämns som en otrygg plats att vara på.

– Vi är medvetna om problemet och har jobbat i omgångar med olika insatser där. Nu har vi inte haft några problem där på ett tag men jag kan förstå att folk upplever garaget som otryggt, säger han.

Samtidigt menar ungdomarna att både centrum och garaget har fått oförtjänt dåligt rykte.

– Många har en bild av att det känns otryggt att gå ute om kvällarna, men jag har själv aldrig varit särskilt rädd att gå i centrum om kvällen, säger Kalle Vogt.

Han tror att det kan vara enstaka händelser som fått mycket uppmärksamhet i media som gett centrum det dåliga ryktet.

– Det kan också vara gäng som är högljudda och kan ge ett otryggt intryck när man går förbi, men oftast behöver man ju inte oroa sig för dem, säger Elvira Victor.

Enligt Fredrik Sandell är otryggheten i centrum ett problem som är lätt att åtgärda i teorin.

– Trygghetsskapande åtgärder skulle kunna vara att ordna bättre belysning och att fräscha upp garaget, på så sätt kan man göra centrum till en oattraktiv plats för busarna att vara på.

Problemet är att åtgärda det i praktiken, menar Fredrik Sandell.

– Det är ägandefrågan som gör det svårt. Vem ska betala? säger han.

Enkäten finns tillgänglig att göra på nätet och på biblioteken till och med höstfesten, efter det ska alla svar sammanställas.

Trygghetssamordnare Fredrik Sandell tillsammans med ungdomarna Filip Befwe, 17, Marcus Karnstedt, 18, Kalle Vogt, 17 och Elvira Victor, 16, som har frågat ut kommuninvånarna om trygghet.