Många otrygga i Spånga och Tensta

52 procent undviker att gå ut på torg, i parker och på gångvägar på kvällen eftersom det känns otryggt.
52 procent undviker att gå ut på torg, i parker och på gångvägar på kvällen eftersom det känns otryggt.
Många av invånarna i Spånga och Tensta avstår från att gå ut när det är mörkt eftersom de inte känner sig trygga. Det visar stadens senaste medborgarundersökning.

Stockholms stad publicerade nyligen sin senaste medborgarundersökning. I den får invånarna svara på allt från hur nöjda de är med snöröjningen till hur brett kulturutbudet är där de bor.

Bäst omdöme får Spånga-Tensta stadsdel för renhållningen. Majoriteten av invånarna tycker att gator, gångbanor och torg är välstädade och de flesta är dessutom nöjda med skötseln av parker och grönområden.

När det gäller känslan av trygghet är resultatet betydligt sämre. Nästan hälften av stadsdelens invånare känner sig otrygga när de går hem själva på kvällen. Dessutom avstår 52 procent att gå ut på torg, parker och gångvägar när det är mörkt eftersom det känns otryggt.

Awad Hersi (MP), ordförande för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, säger att han är väl medveten om problemet.

– Siffrorna har sett liknande ut i flera år. Det är ett stort problem att så många upplever att det är otryggt och vi måste göra mer för att ändra på det. Men det är också viktigt att veta att upplevd otrygghet och faktisk otrygghet inte alltid är samma sak. Våldsbrottsligheten sjunker och det senaste året har vi inte sett någon social oro i stadsdelen, säger han.

Hur ska ni komma till rätta med problemet?

– Det handlar inte om enbart en åtgärd. Det handlar om flera åtgärder under en lång tid och jag kan inte peka på en sak som kommer att lösa problemet. Men det handlar bland annat om att få fler i arbete och om att fler vuxna rör sig ute. Vi arbetar just nu på ett utvecklingsprogram för stadsdelen och med att ta reda på vilka faktorer som gör att människor känner sig otrygga.

Inte heller kulturutbudet får något gott betyg. Bara 29 procent av dem som har svarat anser att barn och ungdomar kan ta del av kultur i stadsdelen. Något fler, 33 procent, är nöjda med kulturlivet på det stora hela.

Resultatet av medborgarundersökningen ska diskuteras under torsdagens nämndsammanträde.