Många överklagar dom om Arlanda

Väsbybor mot flygbuller överklagar, precis som Swedavia, domen om Arlandas nya miljöavtal.

Mark- och miljödomstolen beslutade den 27 november att flygningar över centrala Väsby ska upphöra från och med den 1 januari 2018. Men i domen fanns också en reservation. Vid riktigt hög trafik, fler än 84 starter och landningar i timmen, skulle det även fortsättningsvis vara tillåtet att flyga över Väsby.

Det undantaget oroar föreningen Väsbybor mot flygbuller som nu överklagar domen.

– Vi ser med oro på att man tillåter detta, och jag kan inte se någon riktig förklaring till varför man gör det, säger föreningens ordförande Benny Reuterhagen.

Både Väsby kommun och Swedavia, Arlandas ägare, har bedömt att undantaget inte skulle få någon praktiskt betydelse. Men Benny Reuterhagen gör en annan bedömning.

– Föreningen är emot undantaget och spekulerar inte i om det eventuellt inte kommer att tillämpas, säger han.

Sammanlagt tio överklaganden, från både privatpersoner och kommuner, har lämnats in till Mark- och miljööverdomstolen som dock måste bevilja prövningstillstånd för att ta upp fallet. Swedavia har överklagat tio av miljötillståndets 36 villkor, berättar Swedavias presschef Klas Nilsson.

– Det gäller flygvägar, men också buller. Domen handlar om att reglera trafiken med kurvade inflygningar, men det är en teknik som inte är mogen för högtrafik, säger Klas Nilsson.

Kurvade inflygningar är en teknik som inte är mogen för högtrafik.