ANNONS

Många positiva till egen dator i skolan

Elever, lärare och skolledning hoppas att en dator till varje elev ska leda till högre betyg.

Men det kan dröja år innan det finns några svar.
ANNONS

Numera har alla elever i Botkyrka kommuns högstadieskolor tillgång till egen dator. En ny utvärdering som presenterats för utbild-ningsnämnden visar att elever och lärare generellt sett har stor tilltro till den digitala satsningen.

– Vi ska ha fler elever som når målen och en mer varierad undervisning, säger Tony McCarrick, ledare för projektet ”En elev – en dator”.

Hittills finns dock inga svar på om satsningen ger utslag även i betygen.

– Vår uppfattning är att det inte går att mäta någon märkbar skillnad de första åren. Det här är ingen ”quick fix”. Nya arbetssätt tar tid att implementera hos både lärare och elever.

Kommunen stödjer sig delvis på forskare som menar att digitala verktyg kan ta undervisningen och lärandet till nya nivåer.

– En musiklärare på Falkbergsskolan lägger upp undervisning med analys av tonvärden och rytmik på Youtube som elever kan se före och efter lektioner. Vi har skolor som skypar med barn i Indien, och du kan besöka museum i New York på nätet.

Eleverna lämnar in arbeten och uppgifter på en digital mötesplats, där de också får skriftlig respons av lärare. Talsyntesen är ett annat hjälpmedel som ­eleverna gillar.

– Med talsyntesen kan du få en text uppläst. Elever skriver en text och lyssnar sedan på hur det låter. De kan också lyssna på en text de fått i uppgift att gå igenom av läraren. Det här betyder mycket för personer som har lässvårigheter.

Men finns det inte också en risk att läsningen blir eftersatt?

ANNONS

– Det är en viktig fråga att hålla koll på. Men vår bedömning är att hjälpmedlen ska användas varierat.

Även om undersökningen visar på många positiva effekter finns orosmoment. Bland annat upplever elever och lärare att ensamarbetet ökat.

– Det finns tendenser till det och det vill vi inte. För att utveckla språket är grupparbete viktigt.

Ett annat orosmoment är koncentrationsproblem hos en del elever.

– Elever som blir lätt distraherade kan få det svårare när de får tillgång till en hel värld på skärmen. Vi har inte hittat något bra sätt att möta detta än, säger Tony McCarrick.

Fakta

Så tycker lärare och elever:

Undervisningen är förbättrad och mer varierad.

Tystare i klassrummet.

Större möjligheter att arbeta utifrån elevens kunskapsnivå.

Mer ensamarbete.

Koncentrationsproblem