Så många promenerar i stan varje dag

Fotgängare i stockholm
Fotgängare i Stockholms innerstad.
Både bil- och cykeltrafiken fortsätter att öka i Stockholm. Men även fotgängarna blir fler.
Varje dag tar över 260 000 en promenad genom stan.

Varje år mäter Stockholms stad trafiken i Stockholm. De senaste siffrorna från 2017 visar på fortsatta ökningar i både fordons- och cykeltrafiken genom stan.

Men sedan 2015 har staden även gjort mätningar på de som – i stället för att rulla – tar sig fram till fots.

Och även här syns en ökning.

Fler går i både inre och yttre delarna

Från 2015 till 2017 har antalet passager av fotgängare ökat med elva procent vid de över 40 mätstationerna i Stockholms innerstad.

I ytterstan görs mätningar på 31 platser. Här syns en ökning på antalet passager med sju procent från 2015 till 2017.

Mätningarna görs under sex timmar en dag i maj eller juni för innerstan och augusti eller september för ytterstan. Men siffrorna räknas även om till ett dygnsflöde.

Totalt beräknas cirka 266 000 fotgängare passera genom Stockholms inner- och ytterstad.

Ny teknik visar gångbeteendet

Mätningarna görs både manuellt och med automatiska sensorer. Med sedan 2017 använder sig staden även av en ny 3D-teknik.

Med den nya tekniken kan – förutom antalet – även riktning, vilken sida av gatan, tidpunkt och hastighet beräknas.

En station sitter på Odengatan och visar att den mest frekventa promenaddagen är torsdagar. Söndagar är minst frekvent.

Statistiken visar också att fler väljer den norra sidans gångbana över den södra. 60 procent använder den norra medan 40 procent använder den södra.

Fakta

Mest besökta gatorna i stan

Drottninggatan – 80 000 passager per dygn

Stureplan – 40 000 passager per dygn

Hamngatan – 40 000 passager per dygn

Kungsgatan – 40 000 passager per dygn

Vasagatan – 40 000 passager per dygn

Klarabergsgatan – 40 000 passager per dygn

Källa: Stockholms stad