Många skolor får utökad skolpeng

Det nya fördelningssystemet till skolorna gynnar de flesta Järvaskolorna – men inte alla.

Förlorare är Kunskapsskolan i Kista, som förlorar 9 637 kronor per elev.

Det socioekonomiska stödet är nästan 20 procent av den totala skolpengen som delas ut till Stockholms skolor. Stockholms stad har infört ett nytt sätt att räkna ut stödet, vilket gynnar de flesta skolorna i Järva, men slår också hårt mot vissa.

Tidigare tittade utbildningsförvaltningen enbart på elevens föräldrars utbildningsnivå, inkomst och om de har utländsk bakgrund. Nu tas även hänsyn till om eleven har en ensamstående förälder, var de bor, själva skolmiljön, om eleven bor i en familj med ekonomiskt bistånd och hur många år man har bott i Sverige.

Kunskapsskolan i Kista är en av förlorarna enligt det nya fördelningssystemet.

Skolan förlorar nästan 10 000 kronor per elev i jämförelse med förra året.

Det kan jämföras med till exempel Akalla grundskola, som får 4 277 kronor mer i bidrag per elev i år.

– Jag undrar verkligen varför de som bestämmer har dragit in så mycket ekonomiskt bidrag till oss, vi har en blandad grupp av elever. Vi får tänka om när det gäller resurser. Vi har satsat mycket på språkundervisning i både modersmål och svenska, och det blir svårare nu när vi inte har lika mycket pengar, säger Åsa Killander, rektor vid Kunskapsskolan i Kista.

Akalla grundskola tillhör en av vinnarna.

– Det beror på att vi har fler nyanlända elever. De sexåringar vi släpper in till hösten har bättre socioekonomiska poäng än de nior som går ut, säger Ingela Molin, biträdande rektor.

Fakta

Så mycket får skolan per elev

Källa: Utbildningsförvaltningen