ANNONS

Många vill rädda Sollentuna Bio – över 4000 namnunderskrifter

Sollentuna bio
Ulf Hellberg i en av Sollentuna Bios numera tre salonger.
Sedan bions barndom har det funnits en eller flera biografer i Sollentuna, men nu kan det vara slut.
Sollentuna Bio åker ut i början av 2020, när kommunhuset renoveras. Videvox som driver bion har bett kommunen att hjälpa till med en ny lokal, men det finns inget intresse, menar vd:n Ulf Hellberg.
ANNONS

– Det är bara kommunen som har lämpliga lokaler, men kommunen bryr sig inte. Jag ska träffa Sollentuna centrum och tala med dem också, men där verkar inte heller finnas någon ledig lokal, säger Ulf Hellberg, vd på Videvox AB, som har drivit bion vid Turebergs torg sedan 1982.

Sollentuna bio

Sollentuna bio har legat längst ner i kommunhuset sedan 1981. Ulf Hellberg tycker att fastighetsägaren, Sollentuna kommun, är ointresserad av att försöka hjälpa bion att hitta en ny lokal när man sägs upp från kontraktet i vår. Foto: Åsa Sommarström

Enligt Ulf Hellberg finns det flera möjliga alternativ som skulle kunna rädda bion.

– Vi kunde vara kvar här i vår lilla hörna och bara stänga när de ska dra nya avlopp. Hela huset behöver ju inte tömmas på en gång. Eller så skulle Aniarasalen kunna byggas om till bio, säger han.

Aniarasalen upptagen

Kommunen har dock meddelat att Aniarasalen behövs som sammanträdessal för kommunstyrelsen eftersom det inte finns någon tillräckligt stor lokal i The Factory i Häggvik dit kommunens politiker och tjänstemän flyttar under evakueringstiden.

– Perfekt sa vi! Då kan vi använda lokalen som bio och kommunen till sina sammanträden. Men, nej de vill inte bli störda sa de. Ute i landet flyttar många kommuner sina sammanträdet till biografen för att hjälpa biografen att överleva. Dessa kommuner har förstått vikten av att det finns en lokal biograf.

”De har ingen lokal känsla”

Sollentuna Bio var hotad även i början av 2010-talet i samband med att Kista Bio öppnade och Sollentuna Bio behövde hjälp med upprustning av lokalerna.

– Kommunen som fastighetsägare var väldigt njugg, men till slut renoverade de delvis. Kommunstyrelsens ordförande uttalade den gången  ”varför ska Sollentuna ha bio när det finns bio i Kista”. Samma sak nu, ansvariga politiker anser att Sollentunas invånare ska åka till stan om de vill gå på bio. Jag förstår inte att de inte inser vikten av att behålla publiken inom kommunen. Politikerna har ingen lokal känsla, säger Ulf Hellberg.

ANNONS

Sollentuna bio

Biografen bidrar med liv i centrum, menar Ulf Hellberg. ”Jag förstår inte att de inte vill ha en bio här”, säger han. Foto: Åsa Sommarström

Dessutom är cirka 60 procent av bions besökare pensionärer, förklarar han.

– De äldsta av vår publik kommer definitivt inte att åka in till stan och gå på bio. Denna viktiga grupp tappar det kultursegment och den aktivitet och gemenskap som ett biobesök innebär.

Över 4 000 namnunderskrifter

Att bion är populär bland Sollentunaborna verkar otvetydigt. Just nu pågår en namninsamling för att bevara bion och drygt 4 000 har skrivit under hittills.

Men det tycks inte rubba kommunens syn på saken. I en diskussion om bion på Facebook skriver kultur- och fritidsnämndens ordförande Magnus Ramstrand (KD) att ”bion är ett kommersiellt företag som likt alla andra företag i Turebergshuset måste se över sina möjligheter att hitta lokaler”.

– Vi har mer än 30 000 besök om året. Vilken annan kulturverksamhet drar så många? Bion står för mycket liv i centrum, säger Ulf Hellberg.

”En kulturgärning”

Enligt Ulf Hellberg är det ”inte jättelönsamt” utan lite av ”en hjärtesak” att driva bion i Sollentuna.

Sollentuna bio

En av de gamla filmaffischerna som sitter inne i Slong 1 på Sollentuna Bio. Foto: Åsa Sommarström

– Därför känns det nesligt att vi blir utkastade utan att få förståelse och uppskattning för den kulturgärning vi har gjort under nästan 40 år.

Stänger troligen efter vecka 9

Den 31 mars ska Sollentuna Bio vara ute ur lokalen, men det tar några veckar att röja ut så man tvingas nog stänga tidigare än så förklarar Ulf Hellberg.

– Vi kör över sportlovet, men sedan stänger vi om inte kommunen ändrar sig och inser hur viktig bion är framför allt för kommunens pensionärer och barnfamiljer.

Sollentuna bio

För länge sedan fanns fyra biografer i Sollentuna: i Tureberg, Helenelund, Edsberg och Rotebro. Sollentuna Bio hade planer på att döpa sina fyra salonger efter dem, men i samband med renoveringen blev man av med en salong så nu har man inte fyra utan tre, berättar Ulf Hellberg. Foto: Åsa Sommarström

I dag är det bara två kommuner i hela Stockholms län, Danderyd och Upplands Väsby, som inte har en kommersiell biograf. Om mindre än tre månader kan Sollentuna ha sällat sig till den skaran.