Många strider om förtätningar i Bromma

Ett omstritt bygge av bostadsrätter på en villatomt på Runda Vägen i Äppelviken i direkt anslutning till den gamla 1920-talsvillan. Detaljplanen från 1922 är generös och tillåter den här typen av utbyggnader. Endast en bygglovprövning krävs. "Vi har lagt stor kraft på att det utseendemässigt ska se ut som på 1920-talet och vi tror att det kommer att smälta in på ett mycket bra sätt i omgivningen", säger Per Burewall, en av delägarna i aktiebolaget som bygger.
Ett omstritt bygge av bostadsrätter på en villatomt på Runda Vägen i Äppelviken i direkt anslutning till den gamla 1920-talsvillan. Detaljplanen från 1922 är generös och tillåter den här typen av utbyggnader. Endast en bygglovprövning krävs. "Vi har lagt stor kraft på att det utseendemässigt ska se ut som på 1920-talet och vi tror att det kommer att smälta in på ett mycket bra sätt i omgivningen", säger Per Burewall, en av delägarna i aktiebolaget som bygger.
Fotomontage av förslag på utbyggnad av området runt Islandstorget och Blackebergsvägen. I förslaget knaprar man i kanten på området med vita funkisvillor i Södra Ängby genom att bygga flerbostadshus även öster om Blackebergsvägen, något som villaföreningen kritiserar.
Fotomontage av förslag på utbyggnad av området runt Islandstorget och Blackebergsvägen. I förslaget knaprar man i kanten på området med vita funkisvillor i Södra Ängby genom att bygga flerbostadshus även öster om Blackebergsvägen, något som villaföreningen kritiserar.
Ett av alla pågående byggen i Bromma – de nya bostadsområdena Nockeby Terrass, Nockebylunden och Nockeby Backe som växer fram mellan Ljudarn och Nockebybron.
Ett av alla pågående byggen i Bromma – de nya bostadsområdena Nockeby Terrass, Nockebylunden och Nockeby Backe som växer fram mellan Ljudarn och Nockebybron.

I förra veckan skrev Lokaltidningen Mitt i om planerna för Stockholms storslagna bostadsexpansion. Före år 2030 ska det byggas 140 000 nya lägenheter. I Bromma planeras för cirka 7 500 av dem fram till 2024 – bland annat cirka 3 000 vid Brommaplan och 1 500 i Solvalla.

Men bostadsbyggandet pågår också lågintensivt. Ett grönområde här, en fotbollsplan där… Detta väcker nu alltmer protester bland boende i till exempel Södra Ängby och Nockeby. Ett byggärende på Runda Vägen i Äppelviken har överklagats av grannar ända till mark- och miljödomstolen – men nu har de slutgiltigt avslagits och bygget fortskrider.

– Jag tycker att det har förtätats tillräckligt i trädgårdsstaden. Förtätar man mer går man över marginalerna och det blir inte mycket kvar av de ursprungliga idéerna som gjorde de här miljöerna så attraktiva, säger Christian Reimers som skrivit debattboken ”Bara Bromma”.

Till trädgårdsstaden räknar han villaområdena mellan Brommaplan och Alvik.

– Det finns starka ekonomiska drivkrafter som vill ta varje björkdunge i anspråk. Politiker, tjänstemän och byggherrar driver det här. Någon måste ta de här internationellt hyllade miljöerna i försvar och säga att vi måste vara lite försiktiga, säger han.

I Blackeberg planeras en stor upprustning från Islandstorget och upp mot Mälaren. I förslaget skissas på nya hus öster om Blackebergsvägen – något som knaprar i kanten på området med de vitrappade funkisvillorna som är skyddade som riksintresse. Villaföreningen är remissinstans och har protesterat.

– Man kan ju inte först sätta upp regler om de här fysiska riksintressena och sedan inte bry sig om det, säger Thorbjörn Andersson, professor i landskapsarkitektur som själv bor i Södra Ängby.

– Just nu pågår någon slags frimarksplanering i Stockholm som ger lite resultat. Bättre att hitta större områden där man kan hitta mer volym och där man får plats med fler lägenheter.

Fredrik Jensen, strateg på stadsbyggnadskontoret, säger att ”det är jättesvåra avvägningar”. Men enligt honom ger förtätningarna i Stockholm ganska många bostäder.

– Det finns knappast något område som inte har kulturvärden. Alla stadsdelar är unika på sitt sätt. Samtidigt måste staden utvecklas.

Stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (S) tror att byggnadsärenden där olika intressen ställs mot varandra kommer att bli ännu vanligare i Stockholm i framtiden.

– Det är starka och legitima intressen som ställs mot varandra – bland annat bevarandeintressen som ställas mot bostadsintressen. Man måste göra avvägningar. Det är en jättesvår fråga. Men idag prövar vi kanske fler tankar än man hade gjort för tiotalet år sedan.

Kommer man allt oftare att knapra lite i utkanterna av skyddsvärda områden?

– Det är svårt att svara generellt på det, det måste prövas från fall till fall. Men eftersom det finns ett marknastryck från byggherrar kan vi räkna med att frågorna kommer upp. Sedan ska man understryka att byggherrarnas vilja att bygga sammanfaller med ett starkt behov av bostäder.