Många synpunkter på den nya bussterminalen

Renovera den gamla busshallen och bygg tunnelbana. De långa avstånden är oacceptabla.

Det är bara några av de cirka 200 synpunkter som inkommit om den nya bussterminalen vid Slussen.

Fyra tjocka pärmar ligger i Stockholms stads lokaler på Kungsholmen. De innehåller alla synpunkter som inkommit under utställningen av planerna för den nya bussterminalen i Katarinaberget.

Många uttrycker sin oro över planerna. Ett av de mest kritiska breven är skrivet av Jan Cederström i Kummelnäs.

– Jag tycker att det här är ett fuskverk utan like. Det är så ogenomtänkt. Hela roten till det onda är att de har byggt in kommersiella lokaler som folk måste passera, säger han.

Jan Cederström menar att Butikerna gör att det blir alldeles för trångt i terminalen och han är också tveksam till hur bara två rulltrappor ska räcka. Vad händer om en stannar, undrar han.

Jan Cederström har i stället ett eget förslag till hur man ska gå vidare.

– Det måste vara mycket billigare att renovera den gamla terminalen. Den är nedgången och sunkig, ja visst. Men den har ett perfekt läge, säger Jan Cederström.

Det är också många som delar hans åsikter om att renovera den gamla terminalen, och i stället använda pengarna till tunnelbanan.

Andra synpunkter rör säkerheten under sprängningarna och inne vid ankomsthallen, störningarna under byggtiden och de långa gångavstånden mellan bussar och tunnelbana.

Både Nacka och Värmdö kommun är positiva till att arbetet med en ny bussterminal äntligen blir av.

Värmdö kommun står fast vid sitt krav på att den nya bussterminalen bör färdigställas innan den gamla avvecklas. Någon tillfällig lösning med pontoner beskrivs som ”varken realistisk eller önskvärd”.

Nacka kommun anser att det omarbetade förslaget är bättre än det tidigare, men menar att informationssystemet och säkerheten måste utredas vidare. Man är också angelägen om att pendelbåtar ska kunna angöra Stadsgårdskajen utan problem.

Nacka kommun tycker att det är viktigt att bygget kommer igång så fort som möjligt.