Många Täbybor på olaglig parkering

Bara var femte bilist som parkerar på den forna OK/Q8-tomten i Mörby centrum är en bil från Danderyd. De som utnyttjar den olagliga parkeringen mest är Täbyborna.

Mitt i Danderyd skrev i förra veckan om den olagliga parkeringen på den forna OK/Q8-tomten. När det aldrig blev något politiskt beslut om att göra ödetomten till en parkeringsplats tog några bilister i somras saken i egna händer och flyttade stora stenar som låg i vägen och parkerade sina bilar där. Fler följde efter och i dag parkerar cirka 300 bilister där varje dag.

Tekniska nämndens ordförande Carina Erlandsson (M) sa i förra veckan att man inte har några planer på att undersöka om det är mest Danderydsbor som parkerar på ödetomten.

Nu har Lokaltidningen Mitt i kartlagt var de 300 bilarna kommer ifrån. Det visade sig att bara var femte bil, eller 19 procent av bilarna på ödetomten var skrivna i Danderyd. De kommuninnevånare som var mest alerta att använda ödetomten som infartsparkering var Täbyborna, 28 procent kom från Täby. Carina Erlandsson är förvånad.

– Jag trodde att det var fler Danderydsbor som parkerade där. Samtidigt är det lite bra. Det blir inte Danderydsbor som får bekymmer när parkeringsmöjligheterna försvinner. Vår uppgift är att hjälpa Danderydsborna, säger hon.

Av övriga bilister på ödetomten var 13 procent från Öster­åker, 12 procent från Stockholm, 9 procent från Sollentuna, 6 procent från Vallentuna och 3 procent från Vaxholm. Resterande bilar kom från övriga landet.

Bostäder byggs vid Ovala parken

stocksund Kommunfullmäktige beslutade vid sitt senaste möte att sälja kvarteret Telefonen vid Ovala parken nära infarten till Stocksund. Området ska bebyggas med bostäder.

Folkpartiet och Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet. Folkpartiet anser att de få områden som finns kvar att bebygga i kommunen i första hand ska användas till kommunal service. Socialdemokraterna menar att kommunen har mycket få tomter kvar i kollektivtrafiknära områden och det finns behov av mark för kommunala verksamheter. Tomten ska nu säljas genom en markanvisningstävling.

danderyd Kultur- och fritidsnämnden föreslog vid sitt senaste möte att kommunstyrelsen med tacksamhet ska ta emot en donation av en bronsskulptur av skulptören och Danderydsbon Carl-Gustaf Ekberg. Skulpturen ska bli 2,5 meter hög och få namnet ”Energi” men den är ännu inte tillverkad. Föreslagen placering är i den nya rondellen i korsningen av Vendevägen och Mörbyleden men donatorn och berörda intressenter ska först få säga sitt.

Skulptur av Danderydsbo doneras till kommunen