Många trafikdödade rådjur på Värmdöleden

I fjol trafikdödades 86 rådjur i Nacka

Några av olyckorna hade kunnat undvikas med viltstängsel anser viltvårdaren.

Flera av rådjuren trafikdödades på motorvägen, Värmdöleden.

Viltvårdaren i Nacka har i många år efterlyst att mer viltstängsel sätts upp vid motorvägen men utan att få gehör.

– Trafikverket borde skärpa sig, tycker viltvårdaren Göran Nilsson.

En orsak till att rådjur söker sig ut på motorvägen är att rådjuren rör sig under parningstiden. En annan orsak är att rådjuren lärt sig att människor lägger ut mat vintertid. Att utfordra rådjur lockar in rådjuren i tätbebyggda områden och försvårar enligt Göran Nilsson den skyddsjakt som krävs för att hålla rådjursstammen på en hanterbar nivå.

Enligt Göran Nilsson har ingen person kommit till skada vid de trafikolyckor som inträffade 2015 där rådjur trafikdödades.

Trafikverket har inga planer på att sätta upp mer viltstängsel vid Värmdöleden, enligt Agneta Eklund vid Trafikverkets presstjänst.